Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. marts 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i feta-sagen

Torsdag den 17. marts 2022 kom der forslag til afgørelse i sag C-159/20 - Kommissionen mod Danmark – om feta...

Feta

Pressemeddelelse...

Kommissionen har nedlagt påstand om, at Domstolen bør fastslå, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EU-retten, idet Danmark ikke har forhindret eller stoppet de danske mejerier i at anvende betegnelsen "feta" for ost, der ikke er i overensstemmelse med varespecifikationen, samt fastslå, at Danmark har tilsidesat EU-retten ved at tillade de danske mejerier at fremstille og sælge fetaefterligninger.

Kommissionen har gjort gældende, at de danske myndigheder har tilsidesat deres forpligtelser i henhold til forordningen om kvalitetsordninger, idet de har tilladt danske virksomheder ulovligt at anvende betegnelsen "feta" for ost fremstillet i Danmark.

Den har navnlig anført, at betegnelsen "feta" anvendes i Danmark i strid med forordningen om kvalitetsordninger, og at medlemsstaten derfor skal træffe passende administrative og retlige foranstaltninger for at forebygge eller standse denne praksis. Da Danmark nægter at efterkomme ovennævnte bestemmelser, har Kommissionen nedlagt påstand om, at denne medlemsstat har tilsidesat sine forpligtelser.

Ved at tillade de danske mejerier at fremstille og sælge efterligninger af "feta" tilsidesætter Danmark ligeledes EU-retten ved at bringe virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions mål i fare for så vidt angår garantien for fair konkurrence mellem landbrugere og producenter af landbrugs- og fødevareprodukter med værdiforøgende karakteristika og egenskaber, som hjælper producenter af produkter, der er knyttet til et bestemt geografisk område til at opnå et rimeligt vederlag for deres produkters kvalitet og til at beskytte de oprindelsesbetegnelser som intellektuel ejendom på Unionens område. 

Kommissionen er ligeledes af den opfattelse, at Danmark ved ikke at have forhindret eller afbrudt den krænkelse af rettighederne til den registrerede beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) "feta", der sker, når danske mælkeproducenter eksporterer forfalsket ost fra Unionen til tredjelande, har skadet Unionens position i internationale forhandlinger, der skal sikre beskyttelsen af Unionens kvalitetssystemer.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark