Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. april 2023Repræsentationen i Danmark

Kommissionen foretager første udbetaling på 301 mio. euro til Danmark under genopretnings- og resiliensfaciliteten

Dagens udbetaling på 301 mio. euro (ca. 2,2 mia. kr.) i tilskud blev muliggjort af Danmarks opfyldelse af de 25 delmål og mål, der var knyttet til første rate.

Denmark

Udbetalingen vedrører de vigtigste skridt i den grønne skattereform, som skal støtte virksomhedernes grønne og digitale omstilling, og en reform, som skal skabe et mere digitalt sundhedssystem. Flere delmål og mål vedrører også store investeringer i grøn omstilling af landbruget og i miljøet, energieffektivitet, renere køretøjer og færger samt forskning.

Udbetalinger fra genopretnings- og resiliensfaciliteten (det centrale instrument i NextGenerationEU), er som for alle andre medlemslande resultatbaserede og afhænger således af, at Danmark gennemfører de investeringer og reformer, der er beskrevet i landets genopretnings- og resiliensplan.

Den 16. december 2022 indsendte Danmark en første anmodning til Kommissionen om udbetaling på 301 mio. euro fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der omfattede 23 delmål og to overordnede mål. Den 28. februar 2023 vedtog Kommissionen en positiv foreløbig vurdering af Danmarks betalingsanmodning. Rådets Økonomiske og Finansielle Udvalgs positive udtalelse om betalingsanmodningen banede vejen for, at Kommissionen kunne vedtage en endelig afgørelse om udbetaling af midlerne.

Danmarks samlede genopretnings- og resiliensplan vil blive finansieret med 1,43 mia. euro (ca. 8,9 mia. kr.) i form af tilskud. De beløb, der udbetales til medlemslandene, offentliggøres på resultattavlen for genopretning og resiliens. Tavlen viser de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen, både for EU samlet set og for de enkelte landes genopretnings- og resiliensplaner. Danmark modtog allerede en udbetaling som forfinansiering på 201 mio. euro den 2. september 2021.

Økonomikommissær Paolo Gentilonis besøg i København på dagen for udbetalingen...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
27. april 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark