Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionens Schengenpakke...

Kommissionen fremlagde onsdag den 27. september en meddelelseom styrkelse af Schengenområdet, et forslag om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser + en henstilling om iværksættelse af reglerne i Schengengrænsekodekset ved indførelsen af...

graensehus-istockphoto-web.jpg
bird_web.jpg

Den nuværende midlertidige grænsekontrol i Tyskland, Østrig, Sverige, Norge og Danmark ophører den 12. november 2017 - Læs mere...

Baggrund:

Selv om de gældende regler om midlertidig genindførelse af kontrol ved de indre grænser har vist sig at være tilstrækkelige i langt de fleste tilfælde, er den varighed, der tillades, måske ikke altid tilstrækkelig, når medlemsstaterne står over for nye trusler mod den offentlige orden eller den interne sikkerhed. Kommissionen foreslår derfor, at det tidsrum, der er tilladt ifølge artikel 25 og 27 i Schengengrænsekodeksen, øges til op til et år (i stedet for seks måneder), samtidig med at der indføres strengere retssikkerhedsgarantier. Medlemsstaterne forpligtes bl.a. til at vurdere, om de konstaterede trusler kan imødegås bedre med alternative foranstaltninger, og til at indgive en grundig risikovurdering.

Ifølge det nye forslag vil medlemsstaterne også undtagelsesvis kunne forlænge kontrollen, hvis den samme trussel stadig er aktuel efter et år, og hvis der også er truffet tilsvarende usædvanlige nationale foranstaltninger på området, såsom undtagelsestilstand. En sådan forlængelse kræver en henstilling fra Rådet, som skal tage hensyn til Kommissionens udtalelse, og den er strengt begrænset til seks måneder med mulighed for forlængelse højst tre gange op til en periode på højst to år.

I afventning af at disse lovgivningsmæssige ændringer vedtages, offentliggør Kommissionen i dag også en vejledning til medlemsstaterne om, hvordan de gældende Schengenregler anvendes. Den tager form af en henstilling. Medlemsstaterne mindes om, at indførelsen af midlertidig kontrol ved de indre grænser er en ekstraordinær foranstaltning, der kun må træffes som en sidste udvej, at konsekvenserne for den frie bevægelighed bør begrænses, og at alternative foranstaltninger, såsom politikontrol og grænseoverskridende samarbejde, skal foretrækkes. Medlemsstaterne skal regelmæssigt tage en eventuel midlertidig kontrol op til fornyet overvejelse, de skal orientere og samarbejde med de øvrige medlemsstater, og de skal undlade at træffe nogen form for foranstaltning, der ikke er berettiget...

Detaljer

Publikationsdato
27. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark