Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. september 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Nødinstrumentet for det indre marked

Kommissionen fremlagde mandag den 19. september 2022 en nødinstrumentpakken for det indre marked

Kort

Pressemeddelelse

Spørgsmål & svar

Forslag til forordning om oprettelse af et nødinstrument - KOM(2022)459

Forslag til forordning om fastsættelse af foranstaltninger til at lette forsyningen og tilgængeligheden af kriserelevante varer - KOM(2022)461

Forslag til direktiv om indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning - KOM(2022)462

Tale af Margrethe Vestager

 

Baggrund:

Dette initiativ blev annonceret af formanden i forbindelse med "EU Industry"-dagene i februar 2021 Det indgår i den overordnede tilgang om en styrkelse af det indre markeds modstandskraft i kølvandet på pandemien, som formanden beskrev i sidste års tale om Unionens tilstand. Med initiativet ønsker Kommissionen af give EU et horisontalt instrument, som kan sikre, at det indre marked fungerer i krisetider.

Blandt andet skal instrumentet sikre større gennemsigtighed og bedre koordination, når der opstår en kritisk situation. Det vil bidrage til at mindste de negative påvirkninger af det indre marked, sikre den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer og sikre adgang til de produkter og tjenesteydelser, der er behov for i krisetider.


"Covid-19-krisen gjorde det klart: vi skal gøre vores indre marked operationelt til enhver tid, også i krisetider. Vi skal gøre det stærkere. Vi har brug for nye værktøjer, så vi kan reagere hurtigt og kollektivt. Så vi, når vi står over for en ny krise, kan sikre, at vores indre marked forbliver åbent, og at varer af afgørende betydning fortsat er tilgængelige for at beskytte de europæiske borgere. Det nye nødinstrument for det indre marked gør det muligt." udtaler Margrethe Vestager

#SMEI

#SOTEU

Detaljer

Publikationsdato
19. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark