Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. april 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Over 3 mia. kroner til Danmark fra genopretnings- og resiliensfaciliteten

Kommissionen udbetaler den anden betaling på 422 mio. EUR (ca 3,1 mia. kr. (ekskl. forfinansiering)) til Danmark i tilskud under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

DK

Som for alle medlemsstater er betalinger til Danmark under genopretnings- og resiliensfaciliteten resultatbaserede, hvilket betyder, at de afhænger af medlemsstatens gennemførelse af de investeringer og reformer, der er beskrevet i dens genopretnings- og resiliensplan.

Den 21. december 2023 forelagde Danmark Kommissionen sin anden betalingsanmodning på 422 mio. EUR under genopretnings- og resiliensfaciliteten, som dækkede seks delmål og 12 mål. Disse omfatter flere reformer inden for digitalisering af sundhedsforvaltning, energieffektivitet, cybersikkerhed, sundhedspleje samt forskning og innovation med henblik på den grønne omstilling.

Den 29. februar 2024 godkendte Kommissionen en positiv foreløbig vurdering af Danmarks betalingsanmodning. Den positive udtalelse fra Rådet (EFC) om betalingsanmodningen fra Det Økonomiske og Finansielle Udvalg banede vejen for, at Kommissionen kunne vedtage en endelig afgørelse om udbetaling af midlerne.

Danmarks samlede genopretnings- og resiliensplan vil blive finansieret med 1,6 mia. EUR i tilskud. Beløbene for udbetalinger til medlemsstaterne offentliggøres i den såkaldte resultattavle for genopretning og resiliens, som viser de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af faciliteten overordnet og de enkelte landes genopretnings- og resiliensplaner.

Denne betalingsanmodning vil bringe de midler, der er udbetalt til Danmark under genopretnings- og resiliensfaciliteten, op på 964 mio. EUR (ca. 7,2 mia. kr), hvilket svarer til 59 % af alle midlerne i Danmarks plan, mens 46 % af alle delmål og mål i planen er opfyldt.

 

Læs mere om genopretnings- og resiliensplanen

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. april 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark