Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. juli 20211 min læsetid

Rentesubsidierede lån på 2,25 milliarder kr. til SAS godkendt

Kommissionen har godkendt en svensk og dansk støtteordning på 3 milliarder SEK (omkring 300 millioner EUR) til at støtte luftfartsselskabet Scandinavian airlines System (SAS) i forbindelse med coronavirudbruddet.

Fly ved gate

Støtten blev godkendt i henhold til EU’s midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Ordningernes formål er at give SAS den likviditetsstøtte, som SAS har brug for efter forværringen af selskabets likviditet på grund af de nye rejsebegrænsninger og inddæmningsforanstaltninger, som Danmark og Sverige indførte for at begrænse virussets nye bølger i september 2020.

Bistanden vil komme i form af rentesubsidierede lån (150 millioner EUR fra Sverige og 150 millioner EUR fra Danmark) med en løbetid på højst fem år.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser.

Navnlig, at støtten

i) ikke overstiger hverken to gange den årlige lønsum eller 25 % af den samlede omsætning i SAS i 2019

ii) ikke tildeles senere end den 31. december 2021,

iii) kun anvendes til investerings- og driftskapitalsbehov.

Foranstaltningen står også i forhold til den statsstøtte, som SAS allerede har modtaget i forbindelse med coronavirusudbruddet, da disse tidligere ordninger ikke er tilstrækkelige til at håndtere SAS’ nuværende likviditetsbehov.

Kommissionen har på den baggrund konkluderet, at ordningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Detaljer

Publikationsdato
12. juli 2021