Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. juli 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Retsstatsrapporten 2023

Kommissionen har onsdag den 5. juli 2023 fremlagt rapporten om retsstatssituationen i EU og Danmark skal kigge på retssystemet, svingdøre og aktindsigt

Forslag til afgørelse

Den danske retsstat er overordnet i en god forfatning, men der er fortsat plads til forbedringer, konkluderer Kommissionen. Det drejer sig blandt andet om manglende penge til retssystemet, svingdøre for tidligere ministre og mulighederne for at få aktindsigt.

Rapporten for Danmark

Kommissionen anbefaler i årets rapport, at Danmark arbejder for at:

  • Sikre tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til retssystemet i de kommende år under hensyntagen til europæiske standarder for ressourcer til retssystemet
  • Indføre regler om "svingdøre" for ministre og om lobbyvirksomhed og sikre tilstrækkelig kontrol med indberetninger af aktiver indgivet af personer, der varetager ledende funktioner
  • Sikre indsamling af data om efterforskning og retsforfølgning af korruptionsrelaterede lovovertrædelser på nationalt og lokalt plan
  • Fremskynde processen med at reformere loven om aktindsigt med henblik på at styrke retten til aktindsigt, navnlig ved at begrænse grundene til afslag på anmodninger om aktindsigt under hensyntagen til de europæiske standarder for aktindsigt

Den fulde rapport - KOM(2023)800

Hjemmeside om rapporten for 2023

Spørgsmål og svar

Pressemeddelelse

Baggrund:

Rapporten er et centralt element i den omfattende årlige europæiske retsstatscyklus.

Rapporten bliver den fjerde i rækken af årlige rapporter, der giver en vigtig kontekst og et overblik over resultater og udfordringer.

For første gang undersøger rapporten, der dækker de samme fire områder som de tidligere udgaver, hvordan medlemsstaterne reagerede på sidste års henstillinger.

Rapporten viser bl.a. fremskridt for 65 % af henstillingerne, men at en yderligere indsats er nødvendig

 

Retsstatsrapporten 2022

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
5. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark