Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. september 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

State of The Union - 2020

Den 16. september talte kommissionsformand Ursula von der Leyen til europæerne i sin første tale om Unionens tilstand.Det er et vigtigt øjeblik for Europa i opbygningen af en grøn, digital og sund fremtid og i udformningen af verden efter...

Unionens tilstand 2020

Se og genhør talen - klik her...
(Der kan bl.a. vælges dansk tolkning)

OBS!

Altinget og Kommissionen holdt samme eftermiddag en digital konference om talen - Læs mere...

Kommissionsformand Ursula von der Leyen gjorde i talen status over det seneste års resultater, fremlagde prioriteterne for det kommende år, redegjorde for hvordan Kommissionen vil tackle de mest presserende udfordringer og kom med idéer til udformningen af EU’s fremtid.

Talen er indledningen på en dialog med Europa-Parlamentet og Rådet om udarbejdelse af Kommissionens årlige arbejdsprogram. Talen om Unionens tilstand er forankret i Lissabontraktaten og i rammeaftalen af 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Kommissionens formand og den første næstformand skal tilsende formanden for Europa-Parlamentet og formandskabet for Rådet en detaljeret hensigtserklæring om, hvilke foranstaltninger Europa-Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer.

Talen om Unionens tilstand efterfulgtes af en debat i plenarforsamlingen med medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Læs mere om #AskThePresident Klik her...

Baggrund:

Hvert år i september holder formanden for Kommissionen sin tale om Unionens tilstand for Europa-Parlamentet, hvori der gøres status over det forløbne års resultater og fremlægger prioriteter for det kommende år. Formanden redegør også for, hvordan Kommissionen vil tackle de mest presserende udfordringer, som Den Europæiske Union står over for, og ideer til hvordan man kan forme EU's fremtid.
Talen efterfølges af drøftelser i plenarforsamlingen med medlemmer af Europa-Parlamentet. Den første tale om Unionens tilstand blev holdt i 2010 efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten og i rammeaftalen af 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvori det ligeledes fastlægges, at formanden tilsender formanden for Europa-Parlamentet og rådsformandskabet en detaljeret hensigtserklæring om, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer. Årets tale er den 10. i rækken og er også startskuddet til en dialog med Europa-Parlamentet og Rådet om forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram.

#SOTEU

Detaljer

Publikationsdato
16. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark