Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. maj 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Stats- og regeringscheferne's møde i Porto - Erklæring

EU's ledere mødes 8. maj i Porto for at drøfte sociale spørgsmål, bl.a. i tilknytning til covid-19-pandemien. Det uformelle møde i Det Europæiske Råd holdes efter den højniveaukonference, som det portugisiske formandskab har indbudt til 7. maj.Portoe...

Hånd i hånd...

Møderne i Porto startede torsdag kl. 15 og sluttede ved middag fredag - efterfølgende var der møde mellem EU's og Indiens ledere via videokonference...

Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil deltage i det sociale topmøde fredag den 7. maj i Porto organiseret af det portugisiske formandskab for Det Europæiske Råd. Ledende næstformænd Vestager og Dombrovskis, højtstående repræsentant/næstformand Borrell samt kommissær Gabriel, Schmit og Ferreira vil også deltage.

Det sociale topmøde i Porto vil bringe EU-institutioner, stats- og regeringschefer, sociale partnere og repræsentanter for civilsamfundet sammen. Topmødet vil være en anledning til at forny det fælles tilsagn om et meget socialt Europa og en retfærdig, inklusiv og resilient genopretning.

Kommissionen fremlagde i marts en handlingsplan for yderligere gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder og tackling af de socioøkonomiske konsekvenser af pandemien samt de mere langsigtede demografiske, samfundsmæssige og teknologiske udfordringer. Handlingsplanen indeholder også forslag om mål på EU-plan for beskæftigelse, færdigheder og social beskyttelse inden 2030.

Der vil i særskilte sessioner blive fokuseret på “Fra Göteborg til Porto” og “Gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder”, efterfulgt af tre parallelle workshops om ”arbejde og beskæftigelse”, ”færdigheder og innovation” samt ”velfærdsstaten og social beskyttelse”.

EU-lederne vil i deres drøftelser lørdag den 8. maj fokusere på gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder på EU-plan og nationalt plan som fastsat i EU's strategiske dagsorden 2019-2024. Den handlingsplan, som Kommissionen fremlagde i marts 2021, udstikker retningslinjer for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, bl.a. inden for beskæftigelse, færdigheder og social beskyttelse. Handlingsplanen fastsætter også tre overordnede mål, der skal nås senest i 2030 i hele Den Europæiske Union:

  • mindst 78 % bør være i beskæftigelse i Den Europæiske Union
  • mindst 60 % af voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år
  • antallet af personer i risiko for social udstødelse eller fattigdom bør reduceres med mindst 15 millioner, bl.a. 5 millioner børn

Efterhånden som EU kommer videre efter pandemien, vil prioriteten være at gå fra at beskytte til at skabe arbejdspladser og forbedre jobkvaliteten. Lederne skal også drøfte, hvordan man kan støtte unge, der har været særligt hårdt ramt af covid-19-krisen, da den har skabt problemer for deres uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet.

Detaljer

Publikationsdato
7. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark