Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. juli 2023Repræsentationen i Danmark

Undersøgelse af dansk-svensk støtte til SAS

Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, om dansk og svensk støtte på cirka 1 milliard euro til Scandinavian Airlines System AB er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler under covid-19

SAS

Foranstaltningen blev oprindeligt godkendt i 2020 af Kommissionen, men efterfølgende annulleret ved EU-retten.

Kommissionen sætter nu gang i en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere den såkaldte foranstaltning for rekapitalisering af SAS, der blev annulleret af EU-retten i maj 2023. Kommissionen sigter mod at vedtage en endelig afgørelse i denne sag i de kommende måneder.

Kommissionen er som udgangspunktet af den opfattelse, at foranstaltningen for rekapitalisering er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og de betingelser, der er fastsat i de midlertidige covid-19-rammebestemmelser, med undtagelse af fraværet af en såkaldt step-up-mekanisme eller en alternativ mekanisme med samme virkning.

En step-up-mekanisme skal sikre, at Danmark og Sverige modtager et tilstrækkeligt afkast for deres investering, og at SAS vil have incitamenter til at tilbagekøbe de aktier, som Danmark og Sverige har erhvervet, så hurtigt som muligt.

Margrethe Vestager, Europa-Kommissionens ledende næstformand med ansvar for konkurrencepolitik, udtaler:

Dagens åbningsafgørelse bekræfter foreløbigt, at foranstaltningen for rekapitalisering stort set er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige covid-19-rammebestemmelser. Den procedure, der nu sættes i gang vil tage stilling til Domstolens afgørelse om, at der ikke findes en "step up" -mekanisme. Hvis dette aspekt bliver tilfredsstillende addresseret, bør der forventes et positivt resultat. Med hensyn til processen bør det være muligt at afslutte analysen inden årets udgang. Dagens beslutning har ingen direkte forbindelse til det igangværende arbejde med SAS fremtid.”

Indledningen af en tilbundsgående undersøgelse giver Danmark og Sverige samt interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger. Den foregriber på ingen måde resultatet af undersøgelsen.

Sagen indtil nu

17. august 2020: Kommissionen godkender den såkaldte rekapitaliseringsforanstaltning, som Danmark og Sverige havde anmeldt. Kommissionen fandt foranstaltningen forenelig med EU's statsstøtteregler, herunder betingelserne i de midlertidige covid-19-rammebestemmelser.

10. maj 2023: EU-retten annullerer Kommissionens afgørelse fra 2020. Retten fandt, at rekapitaliseringsforanstaltningen til SAS ikke opfyldte en af betingelserne i de midlertidige covid-19 rammebestemmelser.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
4. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark