Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Digitalisering
Digitalisering

Et Europa klar til den digitale tidsalder...

Hvordan skal Europas digitale fremtid se ud?

Vigtigheden af teknologi, konnektivitet og cybersikkerhed i hverdagen blev tydeligere under covid-19-pandemien. Indførelsen af nedlukninger for at begrænse spredning af virusset betød, at samfundet blev mere afhængigt af digitale teknologier end nogen sinde før.

Millioner af mennesker begyndte at arbejde hjemmefra for at være med til at redde liv og lette presset på hospitalerne, samtidig med at flere af vores indkøb, socialliv og læringsaktiviteter end før foregik bag computere, tabletter og telefoner.

Flere vigtige offentlige tjenester blev gjort tilgængelige online, og pandemien gav os et indblik i både mulighederne og de potentielle sårbare aspekter ved teknologi og digitalisering.

Det var for mange i Europa en ny oplevelse, men Europa-Kommissionen var selv før coronavirusset ramte gået i gang med at gøre EU klar til den digitale tidsalder ved at gøre dette mål til en af sine hovedprioriteter i 2019-2024.

Risikoen for cyberangreb som følge af Ruslands invasion af Ukraine er øget. I Danmark vurderer Center for Cybersikkerhed den aktuelle trussel om ødelæggende cyberangreb mod Danmark. Da situationen kan ændre sig hurtigt, har Kommunernes Landsforening anbefalet kommunerne at sikre, at den grundlæggende IT- og cybersikkerhed i kommunerne er tidssvarende. Kommunerne opfordres især til at gennemføre deres kriseberedskabs- og genopretningsplaner.

Danmark digitalt set

Danmarks og EU’s digitale strategi

Den danske regering vedtog i maj 2022 den nye digitaliseringsstrategi. Med strategien opfordres der til et bredt og bindende samarbejde om digital udvikling i både den offentlige og den private sektor. Strategien omfatter 61 initiativer i perioden 2022-2026. Blandt de vigtige emner, som strategien vedrører, sigter initiativerne mod en fastholdelse af Danmarks position som digital frontløber og anvendelse af digitale løsninger, ny teknologi og data til at styrke den danske velfærd, fremskynde den grønne omstilling, øge væksten og den digitale omstilling af danske SMV'er samt styrke cyber- og informationssikkerheden. I den forbindelse anerkendes de udfordringer, som et stadig mere digitaliseret samfund kan medføre, også i strategien. Strategien er den vigtigste reform på det digitale område i den danske genopretnings- og resilitensplan, som har en samlet ramme på 11,9 mia kr., og hvor 25 % (2,1 mia. kr) skal investeres i digitale foranstaltninger.

Europa-Kommissionen arbejder på en digital omstilling, som sætter borgerne i centrum, giver erhvervslivet nye muligheder og arbejder frem mod en opnåelse af ambitionerne i den europæiske grønne pagt om at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050.

EU’s tilgang til den digitale fremtid er designet til at sikre, at teknologi forbedrer borgernes hverdag og skaber et miljø, hvor det er lettere for virksomheder at skabes, vokse, være innovative og konkurrere med andre.

Digitaliseringen af Europa vil tage tid, og der er mange udfordringer, herunder brobygning af den digitale kløft mellem dem, som har afgang til computere og internet, og dem, som har begrænset adgang eller har det svært med teknologi.

Europas digitale fremtid i støbeskeen (se blandt andet fordelene ved EU's digitale strategi på denne side)

Danmarks digitale strategi

Europas digitale årti

Europa-Kommissionen har oprettet et digitalt kompas, som omsætter EU’s digitale ambitioner til håndfaste mål, som skal nås over det næste årti.

Borgernes rettigheder og friheder skal sikres under den digitale omstilling, og en række principper vil blive udviklet gennem en bred samfundsdebat, så EU’s værdier i det digitale rum kan fremmes og fastholdes.

Målene for det digitale årti frem til 2030 omfatter:

    • Mindst 80 % af alle voksne skal have grundlæggende digitale færdigheder, og der skal være 20 millioner beskæftigede IKT-specialister i EU (sammenlignet med 7,8 millioner i 2019) med en bedre balance end nu mellem kvinder og mænd
    • Alle europæiske husstande skal have gigabitkonnektivitet (sammenlignet med 59 % i 2020), og alle befolkede områder skal være dækket af 5G (sammenlignet med 14 % i 2021)
    • Tre ud af fire virksomheder skal kunne anvende cloudtjenester, big data og kunstig intelligens, og over 90 % af Europas SMV'er skal tage grundlæggende digitale teknologier i brug
    • Alle centrale offentlige tjenester skal være tilgængelige online, og alle borgere skal have adgang til deres elektroniske patientjournaler
    • 80 % af borgerne bør anvende elektronisk identifikation.

For at nå målene i det digitale kompas har Europa-Kommissionen fremskyndet lanceringen af projekter på tværs af landene, som vil udvikle tværeuropæiske teknologier og digital infrastruktur.

Projekterne vil blive finansieret over EU-budgettet og af medlemsstaterne og erhvervslivet. Medlemsstaterne har forpligtet sig til at øremærke mindst 20 % af deres genopretnings- og resiliensplaner til digitale prioriteter. Den danske plan indeholder 25 % til digitale prioriteter i vid udstrækning gennem grøn skattereform.

Europas digitale årti – spørgsmål og svar

Det digitale kompas

Det digitale årti - kort fortalt

Databeskyttelse

Hver dag drøner terabytes af oplysninger rundt i internettet, herunder naturligvis også private personoplysninger.

Ifølge EU-reglerne kan personoplysninger kun indsamles med et lovligt formål for øje under strenge juridiske betingelser, og enhver, som indsamler og behandler personoplysninger skal beskytte dem mod misbrug.

Databeskyttelse blev gennem den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) forstærket i hele EU i 2018. Denne forordning giver borgere ret til at kræve en kopi af alle de personoplysninger, som organisationer måtte have om dem. Borgerne har også ret til at kræve deres oplysninger slettet øjeblikkeligt i henhold til GDPR, og når det kommer til databehandling, skal virksomheder og organisationer følge meget strenge regler. På nationalt plan kan borgere henvende sig til Datatilsynet i Danmark.

Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant for Unionen fremlagde i 2020 EU’s nye cybersikkerhedsstrategi.

Den nye strategi har som formål at beskytte og bevare et globalt og åbent internet ved at udvikle redskaber, som kan sikre sikkerheden og beskytte europæiske værdier samt alles grundlæggende rettigheder.

Databeskyttelse i EU

Spørgsmål og svar om cybersikkerhedsstrategien

Datatilsynet i Danmark

 

Digitale tiltag

EU har allerede bragt teknologi tættere på folk, samtidig med at privatlivets fred og datarettigheder er blevet respekteret.

Elimineringen af roamingtariffer for mobiltelefoner er en af de mest håndgribelige fordele ved EU’s digitale strategi. Siden 2017 har mobilsamtaler, SMS’er og data været omfattet af dit mobilabonnement, uanset hvor du rejser i EU.

I 2018 ophørte ubegrundede geografisk baserede restriktioner – eller geoblokering – som underminerer onlineshopping og salg på tværs af grænserne.

Et af Europa-Kommissionens initiativer er levering af gratis wi-fi til millioner af borgere i Europas parker, tove, offentlige bygninger, biblioteker, sundhedscentre og museer. Gennem WiFi4EU-initiativet kan byer og kommuner i medlemsstaterne søge om kuponer med en værdi af 112.000 kr. til installation af wi-fi-udstyr i det offentlige rum.

Europa-Kommissionen bekæmper også onlinedesinformation og har øget presset på sociale medieplatforme for at stoppe desinformation omkring coronaviruspandemien.

Kommissionen har også hjulpet borgere, herunder lærere, med at anvende digitale netværk i forbindelse med arbejde, kreative formål og underholdning under pandemien og taget initiativ til det digitale grønne certifikat til at sikre borgernes sikre og frie bevægelighed inden for EU under covid-19-pandemien.

Forordning om digitale tjenester: EU's skelsættende regler for onlineplatforme træder i kraft den 16. november 2022

EU-regler om digitale markeder træder i kraft 1. november 2022

Digitale løsninger under pandemien

Handlingsplan for digital uddannelse

Ekspertise i og tillid til kunstig intelligens

Retsakten om digitale tjenester

Den europæiske datastrategi

Den europæiske industristrategi

Digitale færdigheder og beskæftigelse

Højtydende databehandling