Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. november 2023Repræsentationen i Danmark

Aftale med Grønland om bæredygtige råstoffer

Aftalememorandum med Naalakkersuisut, den grønlandske regering, om et strategisk partnerskab til udvikling af værdikæder for bæredygtige råstoffer er blevet underskrevet

Grønland

 

Ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, interinstitutionelle forbindelser og fremsyn i Europa-Kommissionen, Maroš Šefčovič, underskrev aftalememorandummet sammen med Naaja H. Nathanielsen, minister for erhverv, handel, råstoffer, justitsområdet og ligestilling.

Grønlands omfattende naturrigdomme er et vigtigt aktiv for at høste fordelene ved globale værdikæder, da man søger at diversificere økonomien på en bæredygtig måde. 25 af de 34 kritiske råstoffer, som Kommissionen har identificeret som strategisk vigtige for Europas industri og den grønne omstilling, forekommer i Grønland.

Underskrivelsen af aftalememorandummet vil bidrage til udvikling af bæredygtige projekter langs råstofværdikæderne og til etablering af den infrastruktur, der er nødvendig for at udvikle dem.

Den fulde pressemeddelelse

Baggrund

Det partnerskab, der blev underskrevet i dag, giver begge parter fordele. Det sikrer, at Grønlands ressourcer bidrager til at understøtte en bæredygtig, retfærdig og inklusiv socioøkonomisk udvikling under overholdelse af de strengeste ESG-standarder. Samtidig sætter det EU i stand til at gennemføre sin ambitiøse grønne pagt og styrke den grønne og den digitale omstilling i begge regioner.

EU er nødt til at sikre en bæredygtig forsyning af råstoffer, navnlig kritiske råstoffer, som en afgørende forudsætning for at nå målene for grøn og ren energi. Som led i handlingsplanen for kritiske råstoffer og forordningen om kritiske råstoffer forpligter EU sig til at udvikle strategiske internationale partnerskaber og tilhørende finansiering sammen med ressourcerige lande som Grønland for at sikre en diversificeret og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer.

Kommissionen har allerede etableret strategiske partnerskaber om råstoffer med Canada (juni 2021), Ukraine (juli 2021), Kasakhstan og Namibia (november 2022), Argentina (juni 2023), Chile (juli 2023) samt Zambia og Den Demokratiske Republik Congo (oktober 2023) på EU's vegne. Partnerskaberne giver begge parter mulighed for at fremme handel og investeringer i en sikker, bæredygtig og modstandsdygtig værdikæde for råstoffer, hvilket er afgørende for at realisere omstillingen til klimaneutrale og digitaliserede økonomier. Partnerskaberne er i overensstemmelse med Global Gateway-strategien, EU's vigtigste initiativ til investeringer i bæredygtige projekter af høj kvalitet i verden, idet man tager hensyn til partnerlandenes behov og sikrer varige fordele for lokalsamfundene, og gennem hvilken Team Europe vil mobilisere op til 300 mia. EUR.

Grønlands store ressourcepotentiale kombineret med EU's efterspørgsel efter mineraler og dets ekspertise inden for prospektering, efterforskning, udvinding, forarbejdning og raffinering danner et solidt grundlag for partnerskabet og støtter udviklingen af Grønlands mineralressourcesektor som en fremtidig leverandør af råstoffer til EU.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark