Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

CO2-neutrale industrier

Kommissionen har vedtaget et forslag om etablering af en ramme for foranstaltninger til styrkelse af Europas økosystem til fremstilling af netto-nulemissionsteknologier og -produkter samt køreplan for etablering af en europæisk brintbank  

Klima

Pressemeddelelse

Forslag til lov om netto-nulemissionsindustri

Faktablad om loven om netto-nulemissionsindustri

Kommissionens køreplan for etablering af en europæisk brintbank - KOM(2023)156

Faktabald om en europæisk brintbank

Spørgsmål og svar

Bemærkninger af Frans Timmermans og Thierry Breton på pressekonferencen om retsakten om nettonulindustrien og den europæiske brintbank

Baggrund:

Forslaget til retsakten om netto-nulemissionsindustri er et vigtigt led i industriplanen for den grønne pagt, som blev fremlagt  den 1. februar.

Sammen med retsakten om kritiske råstoffer og reformen af elmarkedets udformning vil denne retsakt bidrage til enklere og mere forudsigelige lovgivningsmæssige rammer, således at der skabes et rum for ren teknologi i EU.

Den foreslåede forordning vil understøtte industriproduktion af ren teknologi i EU ved at indføre enklere rammer for produktionskapaciteten i sektorer, der er afgørende for at opfylde vores mål om klimaneutralitet inden 2050, fx vedrørende batterier, vindmøller, varmepumper, solenergi, elektrolyse, CO2-opsamling og lagringsteknologier.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
15. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark