Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. oktober 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 23. oktober 2018 handler om Kommissionens arbejdsprogram for 2019, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, Iran, underskud i medlemsstaterne i euroområdet samt om statutten...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Bedre regulering

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2019 - Vi opfylder, hvad vi har lovet, og forbereder fremtiden - KOM(2018)800
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalg: Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres relevans i politikudformningen - KOM(2018)703

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Euroen og social dialog/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Sikkerhedsunionen

  • Iran: Seneste udvikling

Euroen og social dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomi og finans

  • Kommissionens udtalelse i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 473/2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet - Læs mere...

Koordinering af Kommissionens politikker

  • Udtalelse fra Kommissionen om det forslag til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, som Domstolen fremlagde den 26. marts 2018 og ændret den 10. august 2018

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
23. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark