Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. november 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. november 2018 handler bl.a. om det europæiske semester, de årlige vækstundersøgelser og Brexit...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Euroen og social dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomiske og finansielle anliggender

Dagsorden for Kommissionens møde

Det europæiske semester - efterårspakken

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Den årlige vækstundersøgelse 2019 - For et stærkere Europa i en usikker global kontekst - KOM(2018)770
  • Henstilling med henblik på Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet - KOM(2018)759
  • Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Rapport om varslingsmekanismen 2019 - KOM(2018)758
  • Udkast til Kommissionens og Rådets fælles rapport om beskæftigelsen – Ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen om den årlige vækstundersøgelse 2019 - KOM(2018)761
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank om udkast til budgetplaner 2019: Samlet vurdering - Læs mere...

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
21. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark