Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. januar 2019Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. januar 2019 der bl.a. handlede om beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Japan, statsborgerskab og opholdsret til investorer i EU, fiskeri og Brexit..

Dagsorden for Kommissionens møde den 23. januar

Dageorden:

RETSSTAT OG GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER/DET DIGITALE INDRE MARKED/MIGRATION, RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER OG BORGERSKAB/RETFÆRDIGHED, FORBRUGERE OG LIGE MULIGHEDER

  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Japan efter loven om beskyttelse af personoplysninger - Læs mere...
  • Forslag til Kommissionens delegerede forordning til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Programmer for statsborgerskab og opholdsret til investorer i EU - KOM(2019)12

BESKÆFTIGELSE, VÆKST, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 508/2014 for så vidt angår visse regler for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU - KOM(2019)48
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU's farvande - KOM(2019)49

Eventuelt

Detaljer

Publikationsdato
23. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark