Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan15. september 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde tirsdag den 15. september 2020 handler bl.a. om den digitale pakke, pakken om den grønne pagt samt om EU’s handlingsplan mod racisme 2020-2025...

Stella Kyriakides (from behind), Ursula von der Leyen, Vĕra Jourová

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/En økonomi, der tjener alle

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Den årlige strategi for bæredygtig vækst 2021 - Læs mere...

Europæisk grøn pagt/Konkurrence/Energi

Pakken om den grønne pagt

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Intensivering af EU’s klimamål for 2030 – Investering i en klimaneutral fremtid til glæde for alle (Bliver fremlagt torsdag d. 17. september)
  • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af rammen for opnåelse af klimaneutralitet og ændring af forordning (EU) 2018/1999 (europæisk klimalovgivning) (Bliver fremlagt torsdag d. 17. september)
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En EU-dækkende vurdering af nationale energi- og klimaplaner – Fremme af den grønne omstilling og fremme af den økonomiske genopretning gennem integreret energi- og klimaplanlægning (Bliver fremlagt torsdag d. 17. september)
  • Meddelelse fra Kommissionen: Retningslinjer for visse statsstøtteforanstaltninger som led i systemet for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter 2021 (Bliver fremlagt mandag d. 21. september)

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

Digital pakke (Bliver fremlagt fredag d. 18. september)

  • Forslag til Rådets forordning om oprettelse af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling
  • Kommissionens henstilling om en fælles EU-værktøjskasse med henblik på at mindske omkostningerne ved etablering af net med meget høj kapacitet og sikring af rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser for at øge konnektivitet til at støtte den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen

Koordinering af Kommissionens politikker/Værdier og gennemsigtighed/Ligestilling

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et EU med lige muligheder: EU’s handlingsplan mod racisme 2020-2025 (Bliver fremlagt fredag d. 18. september)

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
15. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark