Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan15. december 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 15. december 2020 handler bl.a. om cybersikkerhed, digitale tjenester og makeder samt om misligholdte lån og det fremtidige partnerskab mellem EU og UK...

Stoltenberg, von der Leyen, Šuica, Vestager, Simson, Sefcovic, Hahn og Jourova

Dagsorden:

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Et stærkere Europa i verden/Et Europa klar til den digitale tidsalder/Fremme af vores europæiske levevis/Budget og administration/Det indre marked/Indenrigsanliggender

Sikkerhedspakke - Læs mere...

 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: EU’s cybersikkerhedsstrategi til det digitale årti
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til at skabe et højt fælles niveau af cybersikkerhed i hele Unionen og ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

Digital pakke:

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF - Læs mere...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retfærdige markeder med fri adgang i den digitale sektor (retsakten om digitale markeder) - Læs mere...

Et Europa, der tjener alle/Finansielle tjenester

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank: Håndtering af misligholdte lån i kølvandet på covid-10-pandemien - Læs mere...

Andet

 • Konklusionerne på Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 i Bruxelles
 • Kommissionens svar på en beslutning i Europa-Parlamentet i henhold til artikel 225 i TEUF
 • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
 • Barnier gør status over forhandlingerne mellem EU og UK over det fremtidige partnerskab
 • Oplysninger om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige

Til mødet i kommissærkollegiet kom Jens Stoltenberg, NATO’s generalsekretær på besøg...

Detaljer

Publikationsdato
15. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark