Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan2. juni 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. juni 2021 der bl.a. handler om det europæiske semester, Schengen og digital EU-e-identitet...

Ylva Johansson og Margaritis Schinas

Mødet starter kl. 9:00

Dagsorden:

En økonomi, der tjener alle/Økonomi/Beskæftigelse og sociale rettigheder

Det europæiske semester – forårspakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Koordinering i 2021 af økonomisk politik: overvindelse af covid-19, støtte af genopretning og modernisering af vores økonomi
  • Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

Fremme af vores europæiske levevis/Indre anliggender

Schengen-pakken

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En strategi for et fuldtud velfungerende og modstandsdygtigt Schengenområde
  • Forslag til Rådets forordning om oprettelse og drift af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og ophævelse af forordning (EU) 1053/2013 - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
2. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark