Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan23. marts 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelige dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. marts 2022 handler om mennesker på flugt fra krigen i Ukraine, energi og fødevaresikkerhed...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 23/03/2022

 

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/DEMOKRATI OG DEMOGRAFI/FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/INDRE ANLIGGENDER

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Modtagelse af mennesker på flugt fra krigen i Ukraine – Et Europa klar til at imødekomme behovene - Læs mere...

 

KOORDINERING AF POLITIKKER/DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/ENERGI

Energipakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forsyningssikkerhed og overkommelige energipriser – muligheder for øjeblikkelige foranstaltninger og forberedelse til næste vinter

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

 

KOORDINERING AF POLITIKKER/EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/LANDBRUG

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: fødevaresikkerhed og styrkelse af fødevaresystemernes modstandsdygtighed - Læs mere...

 

Eventuelt

  • Den seneste udvikling inden for eksterne forbindelser

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark