Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. marts 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 22. marts 2017

Bruxelles - Foreløbig dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 22. marts 2017 handler om en handlingsplan for finansielle produkter for forbrugere, konkurrencemyndighederne og det indre marked samt om div. borgerinitiativer og budget 2016...

Moede

FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN / VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE / RETLIGE ANLIGGENDER, FORBRUGERE

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget : Handlingsplan for finansielle produkter for forbrugere: bedre produkter og et større udvalg - Læs mere...

VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE / KONKURRENCE

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om at give konkurrencemyndighederne i medlemslandene mulighed for håndhæve reglerne mere effektivt og sikre, at det indre marked fungerer godt - KOM(2017)142

Andet

  • Kommissionens afgørelser vedrørende accept eller afvisning af forslag til europæiske borgerinitiativer - Læs mere...
  • Status over gennemførelsen af budgettet for 2016

Derudover vil Kommissionen tale om 60-årsdagenfor Romtraktaterne og Storbritanniens udtræden af fællesskabet...

Detaljer

Publikationsdato
22. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark