Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

Det Europæiske Råd i Bruxelles - Konklusioner

Ekstraordinære møde den 1.-2. oktober i Det Europæiske Råd (udskudt fra den 24. og 25. september). EU's ledere mødtes i Bruxelles for at drøfte udenrigsanliggender, navnlig forbindelserne med Tyrkiet og situationen i det østlige Middelhavsområde...

Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen

Konklusioner fra dag 1 om div. eksterne forbindelser - Klik her...

Dagsorden:

Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet og situationen i det østlige Middelhavsområde

Det Europæiske Råd skal have en strategisk drøftelse om Tyrkiet. På EU-ledernes videokonference 19. august 2020 rejste nogle medlemsstater spørgsmålet om situationen i det østlige Middelhavsområde og forbindelserne med Tyrkiet. Lederne gav udtryk for deres betænkeligheder ved de øgede spændinger og understregede det presserende behov for deeskalering. Medlemmerne af Det Europæiske Råd udtrykte deres fulde solidaritet med Grækenland og Cypern og mindede om og bekræftede tidligere konklusioner om de ulovlige boreaktiviteter.

EU og Kina

Det Europæiske Råd vil efter topmødet mellem EU og Kina 22. juni 2020 og mødet med præsident Xi Jinping 14. september 2020, begge via videokonference, drøfte forbindelserne mellem EU og Kina.

Hviderusland og forgiftningen af Alekséj Naválnyj

Det Europæiske Råd skal også drøfte andre udenrigsanliggender, herunder forgiftningen af Alekséj Naválnyj og situationen i Hviderusland, som opfølgning af drøftelserne 19. august 2020.

Det indre marked, industripolitik og digital omstilling

I juli vedtog Det Europæiske Råd en hidtil uset genopretningsplan for at imødegå virkningerne af covid-19 på EU-medlemsstaternes økonomier og samfund. De to søjler i denne genopretning, den grønne omstilling og den digitale omstilling, kombineret med et stærkt indre marked, vil fremme nye former for vækst og styrke EU's modstandsdygtighed.

Det Europæiske Råd vil se på, hvordan man kan uddybe og styrke det indre marked, udvikle en mere ambitiøs industripolitik og fremskynde den digitale omstilling.

EU's ledere vil fokusere på:

  • at vende tilbage til et fuldt fungerende indre marked så hurtigt som muligt
  • at gøre EU's industrier mere konkurrencedygtige på verdensplan og øge deres autonomiat fremskynde den digitale omstilling

Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltog også i Det Europæiske Rådsmøde!

Detaljer

Publikationsdato
1. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark