Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse25. august 2023Repræsentationen i Danmark

EU i efteråret 2023 - det sker...

Se her hvad der bl.a. sker i EU i løbet af 2. halvår 2023...

Efterår

OBS! Der kan ske ændringer i nedenstående datoer og emner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 9-10/9: G20-topmøde i New Delhi

 

 

 • 12/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en hjælpepakke for SMV'er: Revision af direktivet om forsinkede betalinger + Business in Europe: En ramme for indkomstbeskatning (BEFIT)

 

 • 13/9: Dom i sag T-525/20 ITD og Danske Fragtmænd om statsstøtte og PostNord

 

 

 • 14/9: Dom i sag C-508/21P Dansk Erhverv mod Kommissionen om gebyr på ikke-genanvendelige drikkevareemballage m.m.

 

 • 14/9: Ursula von der Leyen i Danmark
  Dagen efter sin årlige State of the Union-tale mødes von der Leyen i København med danske virksomheder for at se eksempler på, hvordan grønne teknologier udmønter sig i virkelighedens verden

 

 • 15/9: Retsakten om digitale markeder: Kommissionen efterlyser forslag til en skabelon for indrapportering af de forbrugerprofileringsteknikker, der anvendes på platforme
  Sidste frist for at deltage i høringenom et udkast til en skabelon til beskrivelse af forbrugerprofileringsteknikker, som anvendes af gatekeepere på centrale platformstjenester. Gatekeepere er forpligtet til at indsende en beskrivelse til Kommissionen i henhold til retsakten om digitale markeder (DMA). Alle interesserede parter har seks uger til via EUSurvey at indsende deres forslag til udkastet (indtil 15. september 2023).

 

 • 16-22/9: "Europæisk miljøtrafikuge" 2023

 

 

 • 18-19/9: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles

 

 • 18-19/9: Uformelt møde mellem ministrene med ansvar for uddannelses- og ungdomsspørgsmål i Zaragoza

 

 • 18-22/9: FN’s generalforsamling i New York

 

 • 19/9: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles

 

 

 • 21-22/9: Uformelt møde mellem transportministrene i Barcelona

 

 • 22/9: Didier Reynders - kommissær for retlige anliggender - kommer til Danmark
  Emnerne under besøget bliver bl.a. retsstatssituationen i EU samt forbruger-sikkerhed og -lovgivning

 

 

 

 • 25/9: Rådet for Konkurrenceevne mødes i Bruxelles

 

 • 25/9: Sidste frist for at søge stilling som udsendt national ekspert til Oversættelsestjenesten
  Her er en sjælden mulighed for i en periode at blive udsendt til den danske afdeling i Kommissionens Oversættelsestjeneste (DG Translation).
  Ansøgere skal være ansat i en offentlig institution eller myndighed i Danmark (og vil forblive ansat i den pågældende institution under udsendelsen) - Tjenestested er Bruxelles eller Luxembourg

 

 • 25-26/9: Uformelt møde mellem kulturministrene i Cáceres

 

 

 • 27-28/9: Uformelt møde i Rådet (almindelige anliggender) i Murcia

 

 • 28/9: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Bruxelles

 

 • 29/9: Konference om vores Østersø (Our Baltic Conference)
  Kommissionen afholder anden udgave af konferencen "Our Baltic" i Palanga (Litauen). Ved begivenheden mødes ministrene fra de 8 EU-lande omkring Østersøen (Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland).
  Kommissæren for miljø, hav og fiskeri Virginijus Sinkevičius vil sammen med ministrene gøre status over resultaterne og det udestående arbejde efter den første "Our Baltic"-konference i 2020.
  Der vil være særlig fokus på ueksploderet ammunition fra verdenskrigene. Der ligger stadig i omegnen af 300 000 tons ueksploderet ammunition på bunden af Østersøen, hvilket skaber forurening og forhindringer for økonomisk aktivitet på havet.

 

 • 29/9: Uformelt møde mellem ministrene med ansvar for samhørighedspolitik i Murcia

 

 • 30/9: Regler for mærkning af tekstiler (revision) - Sidste frist for at dele din mening med Kommissionen!
  Med dette initiativ revideres EU's regler for mærkning af tekstiler ved at indføre omfattende krav til fysisk og digital mærkning af tekstiler og relaterede produkter

 

 • 2-5/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 5/10: Møde i det europæiske politiske fællesskab / Granada

 

 • 6/10: Det Europæiske Råd / Granada

 

 • 9/10: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Luxembourg

 

 • 9-16/10: "Europæisk uge for regioner og byer"

 

 

 • 16/10: Eurogruppen mødes i Luxembourg

 

 • 16/10: Rådet for miljø mødes i Luxembourg

 

 • 16-19/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 17/10: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Luxembourg

 

 • 19-20/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Luxembourg

 

 • 23/10: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Luxembourg

 

 • 23-24/10: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Luxembourg

 

 • 23-24/10: Uformelt møde mellem ministrene for telekommunikation i León

 

 • 24/10: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Luxembourg

 

 • 25/10: Socialt trepartstopmøde i Luxembourg

 

 • 26-27/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 30-31/10: Uformelt møde mellem ministrene for turisme i Palma

 

 • 6-7/11: Uformelt møde mellem de europæiske ministre med ansvar for rummet i Sevilla

 

 • 8/11: Eurogruppen mødes i Bruxelles

 

 • 9-10/11: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles

 

 • 13/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles

 

 • 13-14/11: Uformelt møde mellem boligministrene i Gijón

 

 • 14/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles

 

 • 15/11: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles

 

 • 16/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles

 

 • 20-21/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles

 

 • 20-23/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 23-24/11: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport mødes i Bruxelles

 

 • 23-24/11: Uformelt møde mellem ligestillingsministrene i Pamplona

 

 • 27/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles

 

 • 27-28/11: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Bruxelles

 

 • 30/11: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles

 

 • 30/11: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Bruxelles

 

 • 4/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles

 

 • 4-5/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Bruxelles

 

 • 5/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles

 

 • 7/12: Eurogruppen mødes i Bruxelles

 

 • 7-8/12: Rådet for Konkurrenceevne mødes i Bruxelles

 

 • 8/12: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles

 

 • 11/12: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles

 

 • 11-12/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles

 

 • 11-14/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 12/12: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles

 

 • 14-15/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 

 • 18/12: Rådet for Miljø mødes i Bruxelles

 

 • 19/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
25. august 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark