Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. januar 2020Repræsentationen i Danmark

EU i foråret - det sker...

I første halvdel af 2020 vil Kommissionens 6 topprioriteter komme til at fylde en del i EU og med den europæiske grønne pagt er vi allerede godt i gang!Emnerne bliver i starten af året bl.a. mindsteløn, kunstig intelligens, en industriel strategi...

2020
 • 1/1: Kroatien overtager formandskabet fra Finland
  Kroatiens første formandskabsperiode begynder den 1. januar 2020. Formandskabet for Rådet roterer hver sjette måned i en fast rækkefølge mellem EU’s medlemsstater. Formandskabet er ansvarlig for at fremme Rådets arbejde med EU-lovgivning og politiske initiativer i Rådet og for at sikre kontinuiteten i EU’s dagsorden. Derudover repræsenterer formandskabet Rådet overfor de andre EU-institutioner, navnlig Kommissionen og Europa-Parlamentet - Læs mere...
 • 1/1: De Europæiske Kulturhovedstæder i 2020 er Rijeka (Kroatien) og Galway (Irland) - Læs mere...
 • 1/1: Verdensomspændende grænse for svovlindhold på 0,5 % for skibe træder i kraft - Læs mere...
 • 7/1: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Luca Visentini, Generalsekretær for Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS)
 • 8/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Kommer bl.a. til at handle om den seneste udenrigspolitiske udvikling mht. Iran og Irak m.m - Læs mere...
 • 8/1: Ursula von der Leyen er i London og mødes bl.a. med Boris Johnson - Læs mere...
 • 8/1: Margrethe Vestager modtager Lizette Risgaard, formand, og Bente Sorgenfrey, næstformand for FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • 9/1: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager sammen med kommissærkollegiet i den belgiske konges nytårsreception
 • 10/1: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
  Mødet vil primært handle om den seneste udvikling i Irak og måder til at nedtrappe spændinger i regionen - Læs mere...
 • 11/1: Margrethe Vestager er i Kolding, hvor hun holder en hovedtale om regulering af teknologivirksomheder til Nationaløkonomisk Forening
 • 13/1: Von der Leyen-Kommissionen aflægger ed ved Domstolen
 • 13-16/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...
 • 14/1: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Emner på dagsordenen bliver sansynligvis: Investeringsplanen for et bæredygtigt Europa, forslaget om en fond for retfærdig omstilling, køreplanen for et socialt Europa og initiativet om rimelig mindsteløn i EU (lanceringen af den første høringsrunde)
 • 20/1: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 20/1: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 21/1: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 21-24/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos - Læs mere...
 • 22/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emnerne på dagsordenen bliver sandsynligvis: Konferencen om Europas fremtid - Kommissionens idéoplæg samt en revision af stabilitets- og vækstpagten
 • 23/1: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene i Zagreb
 • 27/1: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 28/1: Møde i Rådet (almindelige anliggender) - Bruxelles
 • 29/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Sandsynligt emne på dagsordenen: Kommissionens 2020-arbejdsprogram og muligvis også "udvidelsesmetoden"
 • 29-30/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles
 • 31/1: Brexit...!?
  Den 29. oktober 2019 vedtog Det Europæiske Råd ved skriftlig procedure en forlængelsen indtil den 31. januar 2020 for at give mere tid til ratificeringen af udtrædelsesaftalen - Læs mere...
 • 4/2: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (forskning) i Zagreb
 • 4/2: Europas kræftplan
  Den 4. februar – den internationale kræftdag – vil Europa-Kommissionen indlede sit opsøgende arbejde i forbindelse med Europas kræftplan ved en begivenhed i Europa-Parlamentet i Bruxelles i samarbejde med interessegruppen MEPs Against Cancer (medlemmer af Europa-Parlamentet imod kræft). Selv om EU har bekæmpet kræft i mange år, er der stadig mange udestående udfordringer. Målet med denne begivenhed er at vise EU’s store vilje til at bekæmpe kræft og udnytte den kollektive styrke for positiv forandring
 • 4-5/2: Europa-Kommissionens internationale konference: skoves rolle for bevarelse af biodiversitet og klimaforandringer
 • 5/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emne på dagsordenen bliver sandsynligvis en orienterende debat om europæisk forsvar
 • 5/2: Den Økonomisk prognose for vinteren 2020 bliver muligvis offentliggjort denne dag
 • 7/2: Jutta Urpilainen - Kommissær for internationale partnerskaber - i Danmark
 • 10-13/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 11/2: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
 • 14-16/2: Sikkerhedskonferencen i München
 • 17/2: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 17/2: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 17-18/2: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 18/2: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 19/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Et af emnerne bliver sandsynligvis et forslag om den europæiske tilgang til kunstig intelligens
 • 20/2: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport (uddannelse)) mødes i Bruxelles
 • 25/2: Møde i Rådet (almindelige anliggender) - Bruxelles
 • 26/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emnerne på dagsordenen bliver sandsynligvis: Det europæiske semester, vinterpakken (landerapporter), europæisk klimalov om klimaneutralitet i 2050, biodiversitetsstrategi og pakke om kønsligestilling, herunder om bindende løngennemsigtighedstiltag
 • 27-28/2: Møde i Rådet (konkurrenceevne) - Bruxelles
 • 4/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Sandsynligvis bliver emnerne: Industriel strategi, SMV-strategi, rapport om hindringerne for det indre marked, handlingsplan for håndhævelsen af det indre marked, ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, meddelelse om ajourføring af dagsordenen for færdigheder og initiativet om rimelig mindsteløn i EU (lanceringen af den anden høringsrunde) og muligvis en hvidbog om et instrument vedrørende udenlandske subsidier
 • 4-5/3: Uformelt møde mellem forsvarsministrene i Zagreb
 • 5/3: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 5-6/3: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gynmich) i Zagreb
 • 8/3: Den internationale kvindedag
 • 9-12/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 10/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Afrikastrategien
 • 10-11/3: Uformelt møde mellem transportministrene (Maritime) i Zagreb
 • 12/3: Møde i Rådet (udenrigsanliggender (Handel)) - Bruxelles
 • 12-13/3: Justits- og indenrigsministrene mødes i Bruxelles
 • 16/3: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 17/3: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 18/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Et sandsynligt emne på dagsordenen er en 2020-handlingsplan vedrørende menneskerettigheder
 • 19/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Bruxelles
 • 20/3: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (det indre marked og industri) i Zagreb
 • 23/3: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 23-24/3: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 24/3: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 25/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emnerne bliver sandsynligvis: Det Østlige Partnerskab efter 2020 og handlingsplan om bekæmpelse af hvidvask
 • 26-27/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 30-31/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 31/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Rapport om den demografiske udviklings konsekvenser
 • 1-2/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 21/4: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
 • 22/4: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • 22-23/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Bruxelles
 • 27-28/4: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
 • 29-30/4: Uformelt møde mellem sundhedsministrene i Zagreb
 • 9/5: Europadag 2020
 • 11/5: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 11-14/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 12/5: Rådet (udenrigsanliggender(forsvar)) mødes i Bruxelles
 • 12/5: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 14/5: Rådet (almindelige anliggender(udvikling)) mødes i Bruxelles
 • 18/5: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 18-19/5: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
 • 19/5: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 25-26/5: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 26/5: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed)) mødes i Bruxelles
 • 28-29/5: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 3-4/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Bruxelles
 • 4-5/6: Justits- og indenrigsministrene mødes i Luxembourg
 • 4/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Luxembourg
 • 5/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) mødes i Luxembourg
 • 8/6: Rådet (udenrigsanliggender(handel)) mødes i Luxembourg
 • 11/6: Eurogruppen mødes i Luxembourg
 • 11-12/6: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Luxembourg
 • 11-14/6: EU @ Folkemødet
 • 12/6: Rådet (økonomi og finans) mødes i Luxembourg
 • 15/6: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • 15/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Luxembourg
 • 15-18/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 16/6: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
 • 18-19/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 22/6: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg
 • 29-30/6: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg

-

 • 1/7: Tyskland overtager formandskabet for EU
 • 6-9/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 14-17/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 5-8/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 15-16/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 19-22/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 9-20/11: FN-klimatopmøde - COP26 - i Glasgow, Skotland
 • 11-12/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Bruxelles
 • 23-26/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 10-11/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 14-17/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg

Detaljer

Publikationsdato
6. januar 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark