Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse10. marts 2023Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 11 - 2023 - det sker...

Ugen byder på hele to møder i Kommissionen og det handler bl.a. om kritiske råstoffer, CO2-neutral industri og EU's konkurrenceevne - fredag er Ursula von der Leyen i Norge

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Norway

 

 • 13/3: Formand Ursula von der Leyen mødes med Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet; tager i mod Terry Reintke og Philippe Lamberts, næstformænd for Verts/ALE-gruppen i Europa-Parlamentet samt mødes med Mandred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formand for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 13/3: Mairead McGuinness mødes med Stephanie Lose, dansk nyudnævnt økonomiminister, i forbindelse med Eurogruppens og Økofinrådets samlinger den 13.-14. marts

 

 • 13/3:Eurogruppen / Bruxelles
  Eurogruppen vil gøre status over den makroøkonomiske og finanspolitiske udvikling i euroområdet og udveksle synspunkter om de finanspolitiske retningslinjer for 2023 og 2024. 8. marts vedtog Kommissionen en meddelelse, der giver medlemsstaterne retningslinjer for gennemførelsen og samordningen af finanspolitikken i 2024.
  Andre emner bliver de kommende forårsmøder i Verdensbankgruppen og Den Internationale Valutafond, Inflationsudvikling i euroområdet og digital euro - Læs mere...

 

 • 13-14/3:Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed, beskæftigelse og socialpolitik)) / Bruxelles
  Mandag handler det om beskæftigelse og socialpolitik inkl. arbejdsmarkedssituationen for flygtninge fra Ukraine, det europæiske semester 2023 med fokus på konkurrenceevne og færdigheder inkl. vækstundersøgelsen og beskæftigelsesrapporten samt ILO-konvention.
  Torsdag står den bl.a. på gebyrer og afgifter, der skal betales til EMA og EU's globale sundhedsstrategi - Læs mere...

 

 • 13-16/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne er bl.a. udledningen af drivhusgasser og energiforbruget i bygninger, Fit for 55, industrielle data og næste topmøde - Læs mere...

 

 • 14/3:  Kommissionen mødes i Strasbourg
  Forventes bl.a. at handle om migration og fremtiden for EU's elmarked - Læs mere...

 

 • 14/3:Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen er bl.a. genopretnings- og resiliensfaciliteten mht. Finland, de finanspolitiske retningslinjer for 2024, økonomiske styring, økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine, EU's budget og finansielle tjenesteydelser - Læs mere...

 

 • 15/3: Formand Ursula von der Leyen i Strasbourg
  Deltager i debatten på EP's plenarmøde om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts 2023

 

 • 15/3: Kommissionen lancerer forårets indkaldelse af ansøgninger til DiscoverEU, som vil give 35 000 unge et gratis togkort til at udforske Europa - Læs mere...

 

 • 15/3-7/6: EU-forordningen om ophugning af skibe – evaluering - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 

 • 16/3:  Kommissionen mødes i Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om kritiske råstoffer, en europæiske CO2-neutrale industri, det indre marked efter 30 år og en strategi for EU's konkurrenceevne - Læs mere...

 

 

 • 16/3: Kommissær Kadri Simson tager imod Lars Aagaard, klima-, energi- og forsyningsminister

 

 • 16/3: Rådet for Miljø / Bruxelles
  Ministrene skal bl.a. tale om et forslag om at revidere direktivet om industrielle emissioner, EU-certificeringsramme for kulstoffjernelse, emballage og emballageaffald samt om rensning af byspildevand - Læs mere...

 

 • 16/3: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Albanien - Læs mere...

 

 • 16/3-8/6: Midtvejsevaluering af genopretnings- og resiliensfaciliteten (2020-2024) - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 17/3: Ursula von der Leyen i Norge
  Fredag besøger Ursula von der Leyen ”Troll A-platformen” ud for Norges vestkyst sammen med Norges statsminister Jonas Hahr Støre, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg og administrerende direktør for Equinor, Anders Opedal - Læs mere...
   

 

 • 17/3: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Republikken Nordmakedonien - Læs mere...

 

-

 

 • 23-24/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark