Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse4. april 2022Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 14 - det sker...

Efter fredagens EU-Kina-topmøde handler det i denne uge ud over situationen i Ukraine bl.a. om emissioner og forurenende stoffer - Lørdag løber det globale donorarrangement "Stand Up For Ukraine" af stablen...

April 2022

 

 • 4/4: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet, og med Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Renew Europe-gruppen i Europa-Parlamentet

 

 • 4/4: Eurogruppen / Luxembourg
  Emner: indvirkningen på euroområdet af krigen i Ukraine på kort og mellemlang sigt, forberedelse af de internationale møder, afvejninger i udformningen af en digital euro mellem privatlivets fred og andre politiske mål, udviklingen på boligmarkedet i euroområdet og de politiske konsekvenser samt bankunionen - Læs mere...

 

 • 4-5/4: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Luxembourg
  Første dag handler det om mobilitet for kunstnere og fagfolk på det kulturelle og kreative område, kulturelle og kreative industriers økosystem, beskyttelse af den ukrainske kulturelle sektor og dens aktører, tilpasning af sportsudøvelse til det nuværende miljø og fremme af EU-værdier gennem sport, Tirsdag handler det om effektivt europæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser, europæisk strategi for styrkelse af de videregående uddannelsesinstitutioner, styrkelse af læreres og underviseres mobilitet, unge volontørers mobilitet samt fremme af engagement blandt unge - Læs mere...

 

 • 4-7/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Denne samling handler bl.a. om beskyttelse af unge ukrainske flygtninge og EU's sikkerheds- og forsvarspolitik samt den nye FN-klimarapport, løngennemsigtighed, retsstatsprincipperne i Ungarn og Polen og bæredygtig energiinfrastruktur  - Læs mere...

 

 • 4/4-2/5: Fattigdom og ulighed – fordelingsmæssige konsekvensanalyser (vejledning) - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 4/4-6/6: Bæredygtig finansiering: miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger og bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsrisici i kreditvurderinger - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 4/4-27/6: Rapport om udenretslig bilæggelse af forbrugertvister - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 4/4-27/6: Håndhævelse af forbrugerlovgivningen på tværs af grænserne i EU - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 5/4: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om emissioner og forurenende stoffer inkl. revision af direktivet om industrielle emissioner og ajourføring af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR), gennemgang af EU’s regler om fluorholdige drivhusgasser, forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, udvikling af emissionsstandarder, der skal afløse Euronorm 6/VI for personbiler, varevogne, lastbiler og busser samt det europæiske sundhedsdataområde - Læs mere...

 

 • 5/4: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Global minimumsskattesats for store selskaber, økonomiske og finansielle aspekter af Ruslands krig i Ukraine, forberedelse af møderne i G20 og Den Internationale Valutafond, den europæiske finansielle udviklingsstruktur mht. Ukraine samt EU's strategiske autonomi i økonomiske og finansielle anliggender - Læs mere...

 

 • 5/4-14/6: En digital euro til EU - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 6/4: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i Europa-Parlamentets plenardebat om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022, herunder den seneste udvikling i krigen i Ukraine og EU's sanktioner mod Rusland og gennemførelsen af dem

 

 • 6/4: Vedtagelse af april's overtrædelsespakke

 

 • 6/4-4/5: Eksterne strømforsyninger – informationskrav til miljøvenligt design (revision) - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 • 7/4: Formand Ursula von der Leyen besøger Sverige i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og den nationale genopretnings- og resiliensplan

 

 • 7/4: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg
  Emner: fødevaresikkerhed, situationen på markedet for landbrugsprodukter og kulstoffjernelse samt evt. geografiske betegnelser og højpatogen aviær influenza- Læs mere...

 

 • 7/4: Josep Borrell deltager i G7-udenrigsmødet, deltager i NATO-udenrigsministrenes møde, mødes med Mélanie Joly, Canadas udenrigsminister, og mødes med Antony Blinken, USA's udenrigsminister

 

 • 7/4-21/4: DiscoverEU - ny indkaldelse!
  Unge der bor i lande, der deltager i Erasmus+-programmet, kan fra kl. 12 ansøge om et af de 35 000 gratis rejsekort - Læs mere...

 

 • 7/4-30/6: Energieffektivitet: gennemgang af kravene til miljøvenligt design af støvsugere - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 8/4: Kommissionsformand Ursula von der Leyen besøger Bulgarien i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og den nationale genopretnings- og resiliensplan

 

 • 8-9/4: Konferencen om Europas fremtid - borgerpanel mødes disse dage - Læs mere...

 

 • 8/4-6/5: EU's skove: ny EU-ramme for skovovervågning og strategiske planer - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 8/4-6/5: Europol: vurdering af samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 

-

 

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
4. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark