Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. april 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 17 - det sker

I EU handler det i denne uge om beskyttelse af whistleblowere, psykisk skade fra tortur, støtte til Syriens og regionens fremtid, europæisk selskabsret, kunstig intelligens, EU-data, offentlige dokumenter, digital-sundhed og videnskabelig information...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 23/4: Kommissionen fremlægger forslag til beskyttelse af whistleblowere - Læs mere...

 • 23/4: Uformelt møde om sundhed mellem ministrene for beskæftigelse, socialpolitik og sundhed i Sofia - Læs mere...

 • 23/4: Hannovermessen 2018
  Maroš Šefčovič deltager sammen med Günther H. Oettinger i den officielle åbningsceremoni sammen med Tysklands kansler Angela Merkel og Mexicos præsident Enrique Peña Nieto. Šefčovič besøger messen og taler med messeudstillere. Han mødes sammen med Elżbieta Bieńkowska med Stephan Weil, ministerpræsident for Niedersachsen. Han holder en hovedtale og sammen med Elżbieta Bieńkowska udveksler han synspunkter om "Den fremtidige mobilitet i EU – Global ledelse gennem automatisering og dekarbonisering" - Læs mere...

 • 24/4: Dom i sag C-353/16 MP om international beskyttelse af borgere fra lande udenfor EU og beskyttelse mod psykisk skade fra tortur, de tidligere har været udsat for - Pressemeddelelse...
  En person, der tidligere har været udsat for tortur i sit hjemland, er berettiget til subsidiær beskyttelse, hvis han i sit hjemland har en reel risiko for bevidst at blive passende fysisk og psykisk sundhedspleje. Det at hjemsende en sådan person til sit hjemland kan også være en overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention - Læs mere...

 • 24/4: Maroš Šefčovič mødes med Anders Fogh Rasmussen, stifter og direktør for Rasmussen Global og tidligere statsminister i Danmark.

 • 24-25/4: Støtte-konference til Syriens og regionens fremtid
  EU og FN er sammen værter for anden konference om "Støtte til Syriens og regionens fremtid", der finder sted i Bruxelles - Læs mere...

 • 25/4 Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a. europæisk selskabsret og 3. datapakke - Læs mere...

 • 26/4: Dom i sag T-554/14 Lionel Andrés Messi Cuccittini v EUIPO - Pressemeddelelse...
  Fodboldspilleren Lionel Andrés Messi Cuccittini har lagt sag an ved Revisionsretten med krav om, at den skal annullere EUIPO's afgørelse af den 23. april 2014, der afviste hans ansøgning om at registrere hans varemærke "MESSI" (figurativt)med begrundelse, at det var for tæt på varemærket "MASSI" - Læs mere...

 • 26/4: Kommisionen fremlægger pakke om det digitale indre marked og onlineplatforme - Læs mere...

 • 26/4: Høring i sagerne T-630/15 Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland v Commission og T-631/15 Stena Line Scandinavia v Commission
  Scandlines og Stena Line har lagt sag an ved Revisionsretten med krav om, at den skal annullere Europa-Kommissionens afgørelse af den 23. juli 2015 om statsstøtte til finansieringen af Femern-forbindelsen.
  Scandlines og Stena Line hævder, at Kommissionen tog fejl, da den fandt, at den finansiering, der er ydet til Femern A/S for de danske jernbanelandanlæg, ikke udgjorde statsstøtte.
  De er også af den opfattelse, at Kommissionen tog fejl, da den fandt, at støtten til Femern A/S for Femern-forbindelsen var i overensstemmelse med det indre marked. Argumentet er, at Kommissionen foretog en åbenbart urigtig vurdering, da den fandt, at Femern-forbindelsen var af fælleseuropæisk interesse, og at støtten var nødvendig og forholdsmæssig. Kommissionen foretog også en åbenbart urigtig vurdering vedrørende forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten og vedrørende udbetalingen af statsgarantierne.
  Desuden tilsidesatte Kommissionen sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Sagsøgerne har gjort gældende, at der foreligger beviser for alvorlige vanskeligheder vedrørende varigheden af og omstændighederne omkring den foreløbige undersøgelsesprocedure. De har endvidere gjort gældende, at der foreligger en utilstrækkelig og ufuldstændig analyse af den finansiering, der ydes Femern A/S til de danske jernbanelandanlæg, af den fælleseuropæiske interesse ved Femern-forbindelsen. Og endeligt gør de gældende, at Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt...

 • 26/4: Kommisionen præsentere sit forslag om vaccineforebyggelige sygdomme - Læs mere...

 • 27-28/4: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Sofia - Læs mere...

 • 17/5: Stats- og regeringschefernes uformelle møde om migration

Detaljer

Publikationsdato
24. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark