Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse19. januar 2024Repræsentationen i Danmark

EU i uge 4 - 2024 - det sker...

I næste uge handler det bl.a. om økonomisk sikkerhed, kunstig intelligens samt om mulighederne for EU-finansiering og danske PISA-resultater

Januar 2024

 

 • 22/1: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver den russiske aggression mod Ukraine og situationen i Mellemøsten samt div. aktuelle sager

 

 • 22/1: Ursula von der Leyen i Berlin:
  Deltager sammen med Margrethe Vestager i tidligere tyske præsident Wolfgang Schäubles begravelse, som finder sted i Berlins katedral, og mindehøjtideligheden i den tyske Forbundsdag. Ursula von der Leyen holder også tale på WELT Economic Forum

 

 

 • 23/1: Ursula von der Leyen i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina med Hollands premierminister Mark Rutte og Kroatiens premierminister Andrej Plenkovic
  Mødes med præsidentskabet for Bosnien-Hercegovina; mødes med Borjana Krišto, forkvinde for ministerrådet, mødes med Joint Collegium i Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling og mødes med repræsentanter for civilsamfundet

 

 • 23/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  Det belgiske formandskab vil fremlægge sit arbejdsprogram for det kommende halvår på landbrugs- og fiskeriområdet og ministrene skal drøfte handelsrelaterede landbrugsspørgsmål samt have drøftelse om den strategiske dialog om landbrugets fremtid. De skal også tale om overvågningsrammen for robuste europæiske skove.

 

 • 23/1: Kommissær Ylva Johansson opdaterer EP-udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om status for EU's og Tunesiens asyl- og migrationssamarbejde

 

 • 23/1: Mindekonference for holocaust: Vi husker fortiden — og former fremtiden
  Organiseret af Europa-Kommissionen, det belgiske formandskab for Rådet og International Holocaust Remembrance Alliance

 

 

 

 

 • 24/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om et initiativ om at stille europæisk supercomputer-kapacitet til rådighed for etisk ansvarlige start-up-virksomheder inden for kunstig intelligensden og en økonomiske sikkerhedspakke inkl. en meddelelse om økonomisk sikkerhed, en forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer, hvidbogen om eksportkontrol, initiativet om udgående investeringer, Rådets henstilling om forskningssikkerhed og hvidbogen om forskning med dobbelt anvendelse samt en gennemgang af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg

 

 

 • 24/1: Ursula von der Leyen er vært ved Europa-Kommissionens nytårsreception

 

 • 24/1: Kommissærerne Johannes Hahn, Didier Reynders og Nicolas Schmit udveksler synspunkter på et fælles møde med EP's Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget om gennemførelsen af forordningen om retsstatsprincippet og frigivelsen af midler fra samhørighedsfonden til Ungarn i henhold til forordningen om fælles bestemmelser

 

 • 24/1: Belgiens indenrigsminister, Annelies Verlinden og kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, lancerer partnerskabet mellem de offentlige og private havne i Antwerpen

 

 • 24-26/1: Justits- og indenrigsministrenes uformelle møde / Bruxelles
  På deres møde vil indenrigsministrene afholde en strategisk drøftelse af migration og organiseret kriminalitet. Justitsministrene vil drøfte EU's retlige reaktion på organiseret narkokriminalitet og fremme reintegration og rehabilitering i forbindelse med frihedsberøvelse.

 

 

 

 

 

 

 • 26/1: Konference om PISA resultaterne / København
  Kommissionen og DEA organiserer en konference om PISA resultaterne og hvad de kan bruges til i forbindelse med reformen af det danske uddannelsessystem

 

 • 26/1: Stella Kyriakides i Nicosia, hvor hun holder hovedtalen via video på Coolfood Summit "The Business of Taking a Bite Out of City Emissions", som afholdes i København

 

-

 

 • 1/2: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
19. januar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark