Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse10. november 2023Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 46 - 2023 - det sker...

Onsdag forventes Kommissionen at fremlægge en pakke om talentmobilitet om bl.a. oprettelse af en talentpulje og anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer

November 2023

 

 • 13/11: Møde mellem kollegiet og Revisionsretten
  Dette er det årlige møde mellem de to EU-institutioner. Medlemmerne af Kommissionen og Revisionsretten vil bl.a.  drøfte, hvordan budgettet bidrager til opfyldelsen af EU's prioriteter

 

 • 13/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
  Mødet (udenrigsanliggender + forsvar) holdes over to dage og ledes af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell. EU's udenrigsministre skal drøfte den russiske aggression mod Ukraine og den seneste udvikling vedrørende Armenien og Aserbajdsjan. Rådet skal derefter udveksle synspunkter om situationen i Israel og regionen og den udenrigspolitiske dimension af den økonomiske sikkerhed

 

 

 • 14/11: Ursula von der Leyen tager imod Jörg Dittrich, formand for Tysklands forbund for håndværk og små virksomheder

 

 

 • 14/11: Rådet for Udenrigsanliggender (forsvar) mødes i Bruxelles
  EU's forsvarsministre vil blive orienteret om aktuelle sager og drøfte EU's støtte til Ukraine. Forud for samlingen er der møde i Det Europæiske Forsvarsagenturs Styringskomité

 

 

 • 15/11: Økonomisk efterårsprognose
  Prognosen vil omfatte EU-lande, andre større økonomier og kandidatlande. Derfor vil der for første gang være prognoser for Ukraine og lande som Moldova eller Bosnien - dette er sidste skridt før det europæiske efterårssemester, som offentliggøres senere denne måned

 

 • 15/11: Kommissionens ugentlige møde /Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om en talentmobilitetspakken inkl. en meddelelse om maksimering af potentialet i talentmobilitet, lovgivning om oprettelse af EU's talentpulje, en henstilling om anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer samt en henstilling om rammen for læringsmobilitet.
  Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, besøger også kollegiet

 

 • 15/11: Ursula von der Leyen tager imod Edgars Rinkēvičs, Litauens præsident

 

 

 • 15/11: Det 46. ACS-EU-Ministerråd
  Denne udgave af ACS-EU-Ministerrådet, som finder sted i Apia på Samoa, vil være det sidste af slagsen inden for de nuværende rammer, som blev fastlagt ved Cotonouaftalen. Det vil være en anledning til at udveksle synspunkter om en række vigtige spørgsmål for partnerskabet, før underskrivelsen af den nye partnerskabsaftale.

 

 • 16/11: Vedtagelse af novembers's overtrædelsespakke
  Kommissionen vil med sin tilbagevendende pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gå videre i sager mod medlemsstater inkl. Danmark, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Disse afgørelser, som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet - Baggrund...

 

 • 16/11: Ursula von der Leyen deltager i kongressen "Strategiske partnerskaber i Indo-Stillehavs-regionen: Mindre afhængighed, udvidet handel, gennemførelse af Kinastrategien", som organiseres af CDU/CSU i den tyske Bundestag

 

 

 • 16-17/11: Det europæiske forum for beskæftigelse og sociale rettigheder 2023 / Bruxelles
  Forummet (European Employment & Social Rights Forum 2023) samler politiske beslutningstagere og andre højt profilerede talere fra erhvervslivet, forskerverdenen og civilsamfundet både i og uden for EU for at udveksle idéer til fremtidige løsninger. Ved at fokusere på betydningen af kunstig intelligens (KI) på arbejdsmarkedet vil dette års forum se nærmere på samspillet mellem teknologiske fremskridt og arbejdsmarkedets udvikling, og hvordan vi kan sikre, at ingen lades i stikken som følge af denne udvikling. Forummet finder sted blot to uger efter det første globale sikkerhedstopmøde om KI og G7-aftalen om vejledende principper for KI, og det falder forud for vedtagelsen af forordningen om kunstig intelligens og tilfører således en veltimet social dimension til diskussionen om KI.
  Over 70 talere har bekræftet deres deltagelse. Blandt dem er: Professor Christopher Pissarides, medstifter og næstformand for Institute for the Future of Work og modtager af nobelprisen i økonomi i 2010; Stuart Russel, professor i datalogi på University of California, Berkely; Nicolas Schmit, kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder; Thierry Breton, kommissær for det indre marked samt Valeriya Ionan, viceminister for europæisk integration i Ukraines ministerium for digitale omstilling.

 

 • 18/11: Ursula von der Leyen besøger Egypten og Jordan
  Kommissionens formand Ursula von der Leyen rejser til Egypten og Jordan på lørdag. Først tager hun til Cairo, hvor hun mødes med Abdel Fattah El-Sisi, Egyptens præsident.
  Senere samme dag rejser von der Leyen til Amman, hvor hun mødes med Hans Majestæt Konge af Jordan, Abdullah II bin Al-Hussein. Mødet er en opfølgning på sidste uges besøg i Bruxelles af Kong Abdullah II, hvor den seneste udvikling blev drøftet, herunder behovet for at undgå, at volden spreder sig i regionen, hvor Jordan spiller en stabiliserende rolle.

   

   

   

 

 

-

 

 • 14-15/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark