Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse19. november 2021Repræsentationen i Danmark

EU i uge 47 - det sker...

Denne uges emner bliver bl.a. situationen ved EU’s grænser, Belarus, det europæiske semester – efterårspakken, kapitalmarkedsunionen samt om demokrati og valg, covid19 samt ASEM-topmøde - fredag er Johannes Hahn i Danmark...

November 2021

 

 • 22/1: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 22/11: Kommissær Várhelyi deltager i den international konference om Belarus i Wien

 

 • 22-25/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnene bliver bl.a. covid-19, EU's landbrugspolitik, 2022-budgettet for 2022 og en farmaceutisk strategi - Læs mere...

 

 • 22/11-28/2: Høring om realkredit og gennemgang af EU-reglerne - Læs mere...

 

 

 • 23/11: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne blive bl.a. situationen ved EU’s grænser, det europæiske semester – efterårspakken, kapitalmarkedsunionen, styrkelse af demokrati og borgernes demokratiske deltagelse i Europa, revision af statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde samt bedre gennemsigtighed i betalte politiske reklamer - Læs mere...

 

 • 23/11: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles
  Rådet vil påbegynde forberedelserne af det næste topmøde den 16.-17. december.
  Ministrene skal vedtage konklusioner om styrkelse af beredskabet, indsatskapaciteten og modstandsdygtigheden over for fremtidige kriser.
  De skal også udveksle synspunkter om EU-udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen samt gøre status for forbindelserne mellem EU og Det Forenede Kongerige er ligeledes på dagsordenen.
  Ministrene skal også have en landespecifik drøftelse i forbindelse med den årlige dialog om retsstatsprincippet. Kommissionen vil forelægge sit arbejdsprogram for 2022 - Læs mere...

 

 • 23/11-15/2: Høring om EU's køre- og hviletidsbestemmelser for buschauffører - Læs mere...

 

 • 24/11: EØS-Rådet holder møde i Bruxelles
  På 53. møde i EØS-Rådet vil det blive vurderet, hvordan aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) generelt fungerer. Der skal også være en orienterende debat om den nye industripolitik.
  I tilknytning til mødet vil ministrene have en uformel udveksling af synspunkter om Kina, Belarus og det strategiske kompas - Læs mere...

 

 • 24/11-16/2: Høring om forenkling og digitalisering af mærkningskravene mht. kemikalier - Læs mere...

 

 • 25/11: Juvenes Translatores – Kommissionens oversætterkonkurrence - Læs mere...

 

 • 25/11: Konference om offentlige administratitioner
  Konferencen får deltagelse af offentlige embedsmænd og udøver på højt plan fra EU-institutionerne og EU’s medlemsstater, ledende akademikere, tænketanke og internationale organisationer. De vil drøfte, hvordan man kan støtte forbedringer af administrationer, fremme gensidig læring og overføre relevante erfaringer inden for hele EU. Konferencens mål er at øge opmærksomheden om disse emner og på en involverende måde udforske hvordan man letter tilpasninger i offentlige administrationer - Læs mere...

 

 • 25/11: Byer inviteres til at deltage i missionen ”100 klimaneutrale og intelligente byer inden 2030”
  Kommissionen indkalder til interessetilkendegivelser for byer, der er interesserede i at deltage i den europæiske mission ”100 klimaneutrale og intelligente byer inden 2030”, en af de fem missioner, som blev identificeret i Horisont Europas strategiske plan. Formålene med denne mission er at få 100 klimaneutrale og intelligente Europæiske byer inden 2030 og sikre, at disse byer fungerer som eksperimentale og innovative knudepunkter så alle europæiske byer kan følge efter inden 2050 - Læs mere...

 

 • 25/11: Rådet for Konkurrenceevne (det indre marked og industri) mødes i Bruxelles
  Ministrene med ansvar for det indre marked og industri skal drøfte forordningerne retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder og ventes at fastlægge en generel indstilling til begge sager.
  Ministrene skal også have en orienterende debat om gennemførelsen af genopretningsplanen for Europa med fokus på den rolle, Rådet (konkurrenceevne) har med hensyn til at udstikke retningslinjer.
  Europa-Kommissionen vil fremlægge rapporten for 2021 fra SMV-repræsentantnetværket og orientere ministrene om arbejdet i industriforummet.
  Kommissionen vil også orientere ministrene om den nylige meddelelse om en konkurrencepolitik egnet til nye udfordringer, hvori den skitserer konkurrencepolitikkens rolle i Europas genopretning, i den grønne og den digitale omstilling og i et modstandsdygtigt indre marked - Læs mere...

 

 • 25/11: First Education for Climate Day
  Education for Climate-koalitionen søger at samskabe et deltagende uddannelsesfællesskab for at understøtte de ændringer, der er nødvendige for et klimaneutralt samfund - Læs mere...

 

 • 25-26/11: Asien-Europa-mødet (ASEM) via videokonference
  Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i det 13. ASEM-topmøde - Læs mere...

 

 • 26/11: Rådet (konkurrenceevne (forskning og rummet)) mødes i Bruxelles
  Ministrene med ansvar for forskning og rummet forventes at vedtage konklusioner om den fremtidige styring af det europæiske forskningsrum (EFR). I 2018 indledte EU en proces til modernisering af EFR, hvor fremme af investeringer i forskning og innovation med henblik på en grøn og digital fremtid, forbedring af mobiliteten og hjælp til forskere samt fremme af ligestilling mellem kønnene er blandt de vigtigste mål. I den forbindelse forventes de også at vedtage Rådets henstilling om en pagt for forskning og innovation i Europa.
  Desuden skal ministrene have en orienterende debat om at opfylde tværsektorielle mål, og det slovenske formandskab vil give en opdatering om "institutionaliserede europæiske partnerskaber"
  Ministrene forventes at vedtage konklusioner om "rummet for alle", der fremhæver betydningen af lige deltagelse af interessenter fra alle medlemsstater i rumsektoren, og at have en orienterende debat om langsigtet bæredygtig udvikling og finansiering af "New Space". Det slovenske formandskab vil fremlægge en rapport om styring af trafikken i rummet - Læs mere...

 

 • 26/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Kasakhstans præsident, Kassym-Jomart Tokayev

 

 

 • 26-28/11: EU-borgerpanel 4 – 2. møde: EU i verden og migration / onlinemøde - Læs mere...

 

-

 

16-17/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
19. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark