Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. december 2018Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 50 - det sker...

Årets sidste topmøde og i Polen er klimakonferencen stadig i fuld gang!Andre emner bliver bl.a. Brexit, dom i Brexit-sagen og i Scandlines/Stena Line sagerne , retsstatsprincippet i Polen, respekten for EU's værdier i Ungarn samt nærhedsprincippet og...

Juncker og Rasmussen
 • 3-14/12: FN-Klimakonference - COP 24 (UNFCCC COP 24) - i Katowice / Polen
  EU sigter mod vedtagelse af regler og retningslinjer til gennemførelse af Parisaftalen - Læs mere...
 • 10/12: Dom i sag C-621/18 Wightman og andre - Pressemeddelelse
  Der blev indgivet et andragende i den skotske Court of Sessions efter folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige endte med et flertal for at forlade EU. Andragendet stiller spørgsmålet, om det er muligt at trække Det Forenede Kongeriges meddelelse om, at det vil forlade EU, tilbage.
  Court of Session har nu spurgt Domstolen om EU-lovgivningen tillader, at en medlemsstat ensidigt kan trække sin meddelelse tilbage inden udløbet af udtrædelsesperioden på to år, og — hvis dette er muligt — hvad betingelserne er for at trække en meddelelse tilbage, og hvilke effekter, det vil have på medlemsstaten for så vidt angår dens forbliven i EU - Læs mere om sagen...
 • 10/12 Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Manfred Weber, formand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet
 • 10/12: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: det vestlige Balkan, Iran, Ukraine, Venezuela samt samarbejde mellem EU og Den Afrikanske Union - Læs mere...
 • 10-11/12: Regeringskonference i Marrakesh om en global aftale om sikker, velordnet og regulær migration
 • 10-13/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Handelsaftale EU-Japan, Sakharov-pris, Brexit, EU's fremtid, terrorisme, EU's budget for 2019, kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen samt koordinering af sociale sikringssystemer - Læs mere...
 • 11/12 Kommissionsformand Jean-Claude Juncker taler i Europa-Parlamentets plenarforsamling om forberedelserne forud for mødet i Det Europæiske Råd
 • 11/12: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd og sikkerhedsunionen - Læs mere...
 • 11/12: Sandsynligvis Brexit-afstemning i det britiske Underhus denne dag...
 • 11/12: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027, vækstundersøgelsen for 2019, retsstatsprincippet i Polen, respekten for EU's værdier i Ungarn samt nærhedsprincippet - Læs mere...
 • 11/12: Jean-Claude Juncker mødes med Theresa May tirsdag aften...
 • 12/12 Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Hans Majestæt Kong Abdullah II af Jordan
 • 13/12 Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager statsminister Lars Løkke Rasmussen
 • 13/12: Høring i sag C-89/18 A
  [A] blev født i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. I 1983 giftede hun sig med [B]. Parret havde fire børn sammen i Tyrkiet. [A] og [B] blev skilt i 1998. [B] giftede sig i januar 1999 med en tysk kvinde, der boede i Danmark. [B] blev tildelt opholdstilladelse i juli 1999 som den tyske kvindes ægtefælle. Opholdstilladelsen blev gjort permanent i 2006. De fælles børn med [A] blev tildelt opholdstilladelser i Danmark som familiesammenføringssager med [B] mellem 2002 og 2008.
  [B] blev i juni 2009 skilt fra sin tyske ægtefælle. I august 2009 blev [A] og [B] gift igen i Danmark. [A] indsendte an ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskabet til Udlændingestyrelsen i september 2009.
  Ansøgningen om opholdstilladelse blev afvist med den begrundelse, at [A] og [B] ikke levede op til kravet om, at deres samlede tilknytning til Danmark skulle være større end deres samlede tilknytning til et andet land: [A] og [B] blev født og voksede op i Tyrkiet, hvor de gik i skole. De taler tyrkisk, kurdisk og en smule dansk med hinanden. [B] blev først tildelt en opholdstilladelse i Danmark, da han var 37 år gammel. [A] og [B] levede sammen i Tyrkiet igennem 15 år, hvor de fik fire børn sammen. Indgåelsen af det nye ægteskab indikerer, [B] har opretholdt en meget betydelig tilknytning til [A] og Tyrkiet, og [B] har besøgt Tyrkiet adskillige gange.
  Østre Landsret har stillet Domstolen en række spørgsmål vedrørende begrebet "nye restriktioner" for familiesammenføring i forbindelse med standstill-klausulen i afgørelse nr. 1/80 om udvikling af associeringen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet - Læs mere...
 • 13/12: Dom i sagerne T-630/15 Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line Scandinavia mod Kommissionen
  Scandlines og Stena Line har lagt sag an ved Revisionsretten med krav om, at den skal annullere Europa-Kommissionens afgørelse af den 23. juli 2015 om statsstøtte til finansieringen af Femern-forbindelsen.
  Scandlines og Stena Line hævder, at Kommissionen tog fejl, da den fandt, at den finansiering, der er ydet til Femern A/S for de danske jernbanelandanlæg, ikke udgjorde statsstøtte.
  De er også af den opfattelse, at Kommissionen tog fejl, da den fandt, at støtten til Femern A/S for Femern-forbindelsen var i overensstemmelse med det indre marked. Argumentet er, at Kommissionen foretog en åbenbart urigtig vurdering, da den fandt, at Femern-forbindelsen var af fælleseuropæisk interesse, og at støtten var nødvendig og forholdsmæssig. Kommissionen foretog også en åbenbart urigtig vurdering vedrørende forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten og vedrørende udbetalingen af statsgarantierne.
  Desuden tilsidesatte Kommissionen sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Sagsøgerne har gjort gældende, at der foreligger beviser for alvorlige vanskeligheder vedrørende varigheden af og omstændighederne omkring den foreløbige undersøgelsesprocedure. De har endvidere gjort gældende, at der foreligger en utilstrækkelig og ufuldstændig analyse af den finansiering, der ydes Femern A/S til de danske jernbanelandanlæg, af den fælleseuropæiske interesse ved Femern-forbindelsen. Og endeligt gør de gældende, at Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt - Læs mere...
 • 13/12: Høring i sag C-705/17 Hansson
  Det registrerede figurmærke ROSLAGS PUNSCH for alkoholiske drikke har siden 2007 været indehavet af Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Varemærket er registreret med en såkaldt ansvarsfraskrivelse, der er formuleret således: Registrering er ikke ensbetydende med eneret til ordet Roslagspunsch. Roslagen er navnet på et geografisk område på Sveriges østkyst.
  I 2015 søgte Mats Hansson om registrering af et nationalt ordmærke ROSLAGSÖL for ikke-alkoholiske drikke og øl.
  I 2016 blev ansøgningen afvist med den begrundelse, at det var sandsynligt, at mærket, der blev søgt om, kunne forveksles med det registrerede figurmærke ROSLAGS PUNSCH.
  Svea hovrätt har bedt Domstolen til råds vedrørende vigtigheden af ansvarsfraskrivelsen i forbindelse med vurderingen af, hvor sandsynligt det er, at forveksling kan opstå - Læs mere...
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. EU's budget i fremtiden, det indre marked, migration, eksterne forbindelser og desinformation og Juncker deltager både i Det Europæiske Råd og i eurotopmødet - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
7. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark