Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse10. december 2021Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 50 - det sker...

Topmøde på torsdag om bl.a. Covid-19, krisestyring og modstandsdygtighed, energipriser, sikkerhed og forsvar, migration, Belarus og Ukraine. Andre emner denne uge: fiskekvoter i 2022, energi og klima samt topmødet i Det Østlige Partnerskab...

December 2021

 

 

 • 12-13/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri
  Rådet skal bl.a. søge at nå til politisk enighed om de samlede fangstbegrænsninger og kvoter for EU's vigtigste bestande for 2022 (Rådet er ansvarligt for at fastsætte EU's fiskerimuligheder for EU's fiskebestande. Fastsættelsen af fangstbegrænsninger og kvoter er ikke underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, men er op til Rådet.). Ministrene skal også have en orienterende debat om urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Urimelig handelspraksis i forholdet mellem virksomheder er i strid med reglerne for forretningsskik. EU-ministrene sigter ligeledes mod at godkende konklusioner om beredskabsplanen til sikring af fødevareforsyningen og fødevaresikkerheden i krisetider, som Kommissionen forelagde i november som led i "fra jord til bord" -strategien - Læs mere...

 

 • 13/12: Rådet for Udenrigsanliggender
  Udenrigsministrene skal have en omfattende drøftelse om forbindelserne mellem EU og Afrika, hvor de vil komme ind på den generelle situation på kontinentet og de udfordringer, det står over for på områder som: sikkerhed, udvikling, demografisk vækst, sundhed, demokratisk udvikling og engagement på multilateralt plan.
  Derefter skal Rådet udveksle synspunkter om Centralasien og EU's bilaterale og regionale engagement i regionen med særligt fokus på konnektivitet. Afghanistan vil også blive berørt under drøftelserne.
  Det tredje emne, som Rådet skal drøfte, er Venezuela. Ministrene vil fokusere på at vurdere valgresultatet og resultaterne af EU-valgobservationsmissionen - Læs mere...

 

 • 13/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 13/12-7/3: Høring om industriprodukter: evaluering af den nye rammelovgivning - Læs mere...

 

 • 13/12-7/3: Høring om fødevaremærkning: revision af reglerne om forbrugeroplysning - Læs mere...

 

 • 13/12-7/3: Høring om bedre mulighed for at vælge sund mad ved hjælp af ernæringsprofiler - Læs mere...

 

 • 13/12-7/3: Høring om fødevaremærkning: revision af reglerne om forbrugeroplysning om alkoholholdige drikkevarer - Læs mere...

 

 • 13-16/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
  Emnerne bliver bl.a. topmødet fredag og den globale genopblussen af covid-19 - Læs mere...

 

 • 14/12: Dom i sagen om et mindreårigt barn der er unionsborger - Pressemeddelelse...
  Sag om et mindreårigt barn, der er unionsborger, og hvis fødselsattest, udstedt af værtsmedlemsstaten, angiver to personer af samme køn som barnets forældre: Den medlemsstat, hvor barnet er statsborger, er forpligtet til at udstede et identitetskort eller et pas til barnet, uden krav om, at dens nationale myndigheder først har udstedt en fødselsattest
  Denne medlemsstat er ligeledes forpligtet til at anerkende det dokument fra værtsmedlemsstaten, som gør det muligt for dette barn at udøve sin ret til at færdes og opholde sig frit på Unionens område sammen med hver af disse to personer - Læs mere om sag C-490/20...

 

 • 14/12: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive energi og klima - Reduktion af metanemissioner i energisektoren - Revision af den tredje energipakke for gas - Revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne – Meddelelse fra Kommissionen om genopretning af bæredygtige kulstofkredsløb – Rådets  henstilling om håndtering af de sociale og arbejdsmæssige aspekter ved klimomstillingen, Bæredygtige produkter og forbrug - bæredygtig produktpolitik, herunder en revision af direktivet om miljøvenligt design - Styrkelse af forbrugerne i forbindelse med den grønne omstilling – Forslag om en forordning om underbygning af miljøanprisninger ved hjælp af metoderne om produkters/organisationers miljøaftryk (grønne anprisninger) og pakken om effektiv og grøn mobilitet - Revision af forordningen om det transeuropæiske transportnet - Revision af direktivet om intelligente transportsystemer -  En ny EU-ramme for trafik i byerne samt initiativet om jernbanegodstransportkorridorer - Læs mere...

 

 • 14/12: Ungehøring i Europahuset: Hvad betyder EU for fremtidens klima?
  EU’s Green Deal er ambitiøs, men også fuld af mangler og faldgruber. Kan EU bremse klimakatastrofen og er der politisk vilje til at sætte fart på den grønne omstilling - Læs mere...

 

 • 14/12: Rådet for Almindelige Anliggender
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Ministrene vil gå efter at godkende konklusionerne om udvidelsen/stabiliserings- og associeringsprocessen, de skal forberede Det Europæiske Råds møde 16. december 2021, formandskabet vil orientere ministrene om den seneste udvikling vedrørende konferencen om Europas fremtid, Status for retsstatsprincippet i Polen og Den Europæiske Unions værdier i Ungarn er også på dagsordenen og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder vil fremlægge rapporten "Antisemitisme: oversigt over registrerede antisemitiske hændelser i Den Europæiske Union 2010-2020" - Læs mere...

 

 • 14/12-22/3: Høring om bekæmpelse af menneskehandel: revision af EU-reglerne - Læs mere...

 

 • 15/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i Europa-Parlamentets plenarforsamling om forberedelsen af Det Europæiske Råds møde og EU’s svar på den globale genopblussen af covid-19 - Læs mere...

 

 

 • 16/12-17/3: Høring om evaluering af opkvalificeringsforløb - Læs mere...

 

 • 16/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Ursula von der Leyen deltager - der bliver også afholdt eurotopmøde samme dag - Læs mere...

 

 • 17/12-11/3: Høring om kvalitetskontrol af markedsadgangen inden for transport ad indre vandvejerevision af EU-reglerne - Læs mere...

 

-

 

24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark