Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse9. december 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 50 - det sker...

EU-ASEAN-jubilæumstopmøde onsdag og alm. topmøde torsdag - andre emner bliver bl.a. gasmarkedskorrektionsmekanisme og bekæmpelse af menneskehandel

December 2022

 

 • 11-12/12: Rådet (landbrug og fiskeri) /Bruxelles
  Som det er tilfældet hvert år i december, mødes landbrugs- og fiskeriministrene for at nå frem til en politisk aftale om fiskerirettigheder for 2023 i EU-farvande og andre farvande, Atlanterhavet, Nordsøen, Middelhavet og Sortehavet. Rådets afgørelse vil være baseret på et forslag fra Europa-Kommissionen, der tager hensyn til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, målene for den fælles fiskeripolitik og det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for hver art.
  Ministrene skal drøfte den aktuelle markedssituation i medlemsstaterne, navnlig i lyset af den igangværende russiske krig mod Ukraine. Ministrene forventes at understrege de høje inputpriser samt energi- og gødningskrisen og det pres, som krisen lægger på både landbrugere og forbrugere.
  Ministrene skal ogs[ udveksle synspunkter om de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik på baggrund af den aktuelle situation i Ukraine og de nye udfordringer, som dette frembyder for både landbrugs- og fiskerisektoren samt tale om dyrevelfærd - Læs mere...

 

 • 12/12: Ursula von der Leyen tager imod Fatih Birol, administrerende direktør for Det Internationale Energiagentur (IEA), og afholder fælles pressekonference samt deltager i G7-ledernes møde via videokonference

 

 • 12/12: Margrethe Vestager i København
  Holder hovedtalen på den internationale konference for Association for Information Systems (AIS) og modtager AIS-lederskabsprisen

 

 

 • 12/12: Udenrigsministermøde i Det Østlige Partnerskab
  Ministermødet i Det Østlige Partnerskab samler EU's udenrigsministre og deres kolleger fra fem af de seks lande i Det Østlige Partnerskab (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine) under ledelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell - Læs mere...

 

 • 12/12: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles
  Rådet skal drøfte den russiske aggression mod Ukraine samt Iran.
  Under aktuelle sager vil ministrene blive orienteret om situationen i Moldova, de sydlige nabolande, menneskerettigheder, den europæiske fredsfacilitet og Tunesien. Den højtstående repræsentant vil også orientere ministrene om udviklingen i EU's indsats med globale outreachaktiviteter og Global Gateway - Læs mere...

 

 • 12-15/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. vedvarende energi, krigen i Ukraine, Israel og Palæstina samt torsdagens topmøde - Læs mere...

 

 • 12/12-9/11: Statsstøtte: revision af reglerne om undtagelser for små støttebeløb til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 13/12: Ursula von der Leyen deltager i konferencen "Standing with the Ukrainian people" - Læs mere...

 

 • 13/12: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en sikkerhedspakke inkl. en revision af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende forhåndsoplysninger om passagerer (API) - Læs mere...

 

 • 13/12: Ekstraordinær samling i Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi))
  Det vigtigste punkt på dagsordenen for EU's energiministre vil være et forslag til Rådets forordning om en midlertidig gasmarkedskorrektionsmekanisme.
  Forslaget vil være en midlertidig nødforanstaltning baseret på traktatens artikel 122, der indfører en markedskorrektionsmekanisme for prisen på visse gasbørser på Title Transfer Facility (TTF), som vil kunne udløses og deaktiveres, når visse betingelser på markedet er opfyldt, og som om nødvendigt vil kunne suspenderes - Læs mere...

 

 • 13/12: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen er: politisk reklame, topmøde-konklusioner, udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen, retsstatsprincippet, lovgivningsmæssige prioriteter for 2023-2024, det europæiske semester 2023 samt konferencen om Europas fremtid - Læs mere...

 

 

 

 • 14/12-11/11: Evaluering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 15/12: Det Europæiske Råd / Bruxelles
  Emnerne på topmødet bliver bla. Ukraine og Rusland, energi og økonomi, sikkerhed og forsvar, det sydlige naboskab samt eksterne forbindelser - Læs mere...

 

 • 16/12: Margrethe Vestager i København
  Mødes med Kim Fausing, administrerende direktør i Danfoss, og Martin Rossen, international kommunikations- og PR-chef i Danfoss

 

 • 16/12: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) afholder regelmæssige pressebriefinger for at give opdateringer om EMA's reaktion på covid-19 og andre folkesundhedsmæssige krisesituationer - Denne gang kl. 11:00!

 

 • 17/12: Formand Ursula von der Leyen i Bukarest, Rumænien: Deltager i ceremonien ved underskrivningen af aftalememorandummet om det undersøiske kabel Black Sea Energy

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
9. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark