Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. februar 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 7 - det sker...

I uge 7 handler det i EU bl.a. om sikkerhedsforanstaltninger på receptpligtig medicin, vinterprognose og ØMU'en, transportbetingelser for dyr og medicinsk cannabis samt om afstemning med kvalificeret flertal på visse områder af EU's skattepolitik og...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 9/2: Fra og med lørdag den 9. februar 2019 vil der gælde nye regler om sikkerhedsforanstaltninger på receptpligtig medicin, der sælges i EU - Læs mere...
 • 11/2: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Eurogruppen skal først mødes i ordinært format og samles efterfølgende i inklusivt format - Vigtigste punkter på dagsordenen: overvågning efter programgennemførelsen: Irland og Portugal, valg af et nyt medlem af ECB's direktion og Kommissionens foreløbige vinterprognose samt úddybning af ØMU'en — vejen frem for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne - Læs mere...
 • 11/12: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Joseph Daul, formand for Det Europæiske Folkeparti (EPP), og Manfred Weber, formand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet
 • 11-14/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. udenlandske direkte investeringer, lavere gebyrer for EU-betalinger uden for euroområdet, handelsaftale mellem EU og Singapore, debat om Europas fremtid med Italiens premierminister Giuseppe Conte, transportbetingelser for dyr og medicinsk cannabis - Læs mere...
 • 12/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg - Læs mere...
 • 14/2: Dom i sag C-554/17 Jonsson
  Rebecka Jonsson filmede i 2012, da en person foretog et bungee jump fra en bro. Rebet brast, og personen faldt i floden. Det har været muligt at se Rebecka Jonssons film af begivenheden på hjemmesiden tilhørende Société du Journal L’Est Républicain (L’Est Républicain). Rebecka Jonsson har hævdet, at der også har været mulighed for at finde et billede fra filmen på denne hjemmeside.
  Rebecka Jonsson har gjort gældende, at filmen og billedet er omfattet af copyright, og at L’Est Républicain ved at offentliggøre filmen og billedet har overtrådt Rebecka Jonssons eneret til at udnytte filmen og billedet.
  Svea Hovrätt har spurgt Domstolen om EU-lovgivningen er imod anvendelsen af en national bestemmelse, i henhold til hvilken sagsomkostningerne kan betales eller afpasses under hensyn til, om parterne henholdsvis vinder eller taber, når der i sagen er fremsat flere påstande, eller når der alene gives delvist medhold i en påstand, og om hvordan man skal fortolke begrebet "tabende part" - Læs mere...
 • 14/2: Rettens domme i sagerne T-131/16 Belgien mod Kommissionen og T-263/16 Magnetrol International mod Kommissionen
  Ved en afgørelse af den 11. januar 2016 fandt Kommissionen, at den selektive skattefordel, som Belgien har tildelt via landets ordning for beskatning af meroverskud, er ulovlig efter EU-statsstøttereglerne. Mindst 35 multinationale virksomheder, der primært kommer fra EU, vil derfor skulle betale i alt omkring 700 mio. EUR i skat (se Kommissionens pressemeddelelse IP/16/42). Belgien og mange af de pågældende virksomheder har indbragt denne afgørelse for Domstolen. Præsidenten for Retten afviste ved en kendelse af den 19. juli 2016 Belgiens anmodning om at suspendere gennemførelsen af Kommissionens afgørelse til udfaldet af de retslige procedurer var klart. Domstolen afsiger i dag dom i de sager, som Belgien og den hollandske virksomhed Magnetrol International anlagde. Det er den første dom i de såkaldte "skattespørgsmål"
 • 15-17/2: Sikkerhedskonference i München
  Fra Kommissionen deltager Federica Mogherini, Günther Oettinger, Johannes Hahn, Christos Stylianides og Julian King - Læs mere...

-

 • 28/2: Sidste frist for at deltage i konkurrencen for offentlige forvaltninger...!
  Kommissionen inviterer offentlige forvaltninger til at deltage i anden udgave af Sharing & Reuse-prisen, der organiseres som en del af ISA²-programmets indsats for deling og genbrug - Læs mere...

-

 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
8. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark