Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. juni 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sager om nedsættelse af alderen for højesteretsdommere i Polen

Domstolens udtalelse i sag C-585/18 Krajowa Rada Sadownictwa, C-624/18 CP og C-625/18 DO om nedsættelse af alderen for højesteretsdommere -

polen-wavebreak_media-thinkstock-web.jpg

Baggrund:

Samtidig med traktatbrudssagerne C-192/18 og C-619/18, som Kommissionen har anlagt mod Polen for at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, har den polske højesteret bedt Domstolen om at tage stilling til, om den nyetablerede afdeling ved højesteret, som skal behandle anmodninger fra polske højesteretsdommere om at få ændret beslutningen om deres tvungne pensionering som 65-årige, kan betragtes som en uafhængig domstol i henhold til EU-retten. I den forbindelse forklarer højesteretten, at den pågældende afdeling består af dommere, der er udnævnt af den nationale domstolsadministration, som hævdes at være afhængig af den lovgivende og udøvende magt.

Hvis Domstolen ikke finder, at afdelingen er en uafhængig domstol, ønsker højesteret at få afklaret, om sagerne om tvungen pensionering af dommere kan afgøres af en anden afdeling ved højesteret, som, skønt den ikke har kompetence til at behandle disse sager i henhold til polsk lov, kunne se bort fra polsk lov og i henhold til EU-lovgivningen få beføjelse til at behandle sagerne alligevel i de tilfælde, hvor polsk lov er i modstrid med EU’s normer.

Detaljer

Publikationsdato
27. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark