Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

Kommissionens møde onsdag den 14. oktober

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 14. oktober 2020 handler bl.a. om den grønne pakt, sundhed og Brexit.

Michel Barnier

Dagsorden:

Den europæiske grønne pagt/Energi - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En renoveringsbølge i Europa – grønnere bygninger, jobskabelse og bedre liv
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi til at mindske metanemissioner

Den europæiske grønne pagt/Miljø - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En strategi for bæredygtig brug af kemikalier – Mod et giftfrit miljø
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

Fremme af vores europæiske levevis/Sundhed - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen: Betragtninger over strategier for covid-19-vaccination og udrulning af vacciner

Andet

  • Afgørelse truffet af formanden for Europa-Kommissionen den 12. oktober om ændring af afgørelse P(2019)1 af den 1. december 2019 vedrørende opgavefordelingen blandt medlemmerne af Kommissionen
  • Michel Barnier gør status over situationen netop nu omkring et nyt partnerskab mellem EU og UK
  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
14. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark