Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. september 20212 min læsetid

Nyt europæisk Bauhaus

Kommissionen har vedtaget en meddelelse om konceptet om et nyt europæisk Bauhaus. Det omfatter en række politiske tiltag og finansieringsmuligheder.

Et nyt europæisk Bauhaus

Projektet har til formål at fremskynde omstillingen af forskellige økonomiske sektorer såsom byggeri og tekstilproduktion med henblik på at give alle borgere adgang til varer og goder, der er cirkulære og mindre CO2-intensive.

Det nye europæiske Bauhaus giver den europæiske grønne pagt en kulturel og kreativ dimension og har til formål at vise, hvordan bæredygtig innovation kan give håndgribelige, positive oplevelser i vores dagligdag.

Der vil til finansiering være afsat ca. 85 mio. EUR fra EU-programmer til projekter inden for det nye europæiske Bauhaus i 2021-2022. Mange andre EU-programmer vil integrere det nye europæiske Bauhaus som et element i sammenhængen eller en prioritet uden et på forhånd fastlagt budget.

Finansieringen vil komme fra forskellige EU-programmer, herunder Horisont Europa-programmet for forskning og innovation (navnlig Horisont Europa-missionerne), LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Kommissionen vil derudover opfordre medlemsstaterne til at anvende kerneværdierne for det nye europæiske Bauhaus i deres strategier for territorial og socioøkonomisk udvikling og til i den forbindelse at mobilisere de relevante dele af deres genopretnings- og resiliensplaner samt programmerne under samhørighedspolitikken for at skabe en bedre fremtid for alle.

Kommissionen vil oprette et nyt europæisk Bauhaus-laboratorium: en "tænke- og handletank", hvor der kan skabes i fællesskab, udvikles prototyper og afprøves nye værktøjer, løsninger og politiske anbefalinger. Laboratoriet vil fortsætte bevægelsens samarbejdsånd, der samler forskellige sociale lag og inddrager samfundet, industrien og det politiske niveau for at etablere forbindelser mellem mennesker og finde nye måder at skabe på i fællesskab.

Meddelelsen er inspireret af input fra fasen for fælles design, som løb fra januar til juli, hvor Kommissionen modtog over 2 000 bidrag fra lande i og uden for Europa.

Fremme af en voksende bevægelse

I januar 2021 blev der inden for rammerne af det nye europæiske Bauhaus lanceret en fase for fælles design for at identificere og tænke over æstetiske, bæredygtige og inkluderende løsninger for vores leveområder og bidrage til at realisere målene i den europæiske grønne pagt. I den første del blev alle opfordret til at deltage i en samtale om at nytænke den måde, vi lever sammen på. Disse udvekslinger har bidraget til meddelelsen om det nye europæiske Bauhaus, der blev vedtaget i dag.

Den fælles skabelsesproces vil fortsat være af afgørende betydning, og den vil på baggrund af de første konkrete resultater udvikle sig gennem vurderinger og revisioner. Kommissionen vil derfor yderligere intensivere arbejdet med det voksende nye europæiske Bauhaus-fællesskab af engagerede enkeltpersoner, organisationer og myndigheder. 

Bevægelsen er også inspireret af eksisterende smukke, bæredygtige og inkluderende steder og projekter i Europa. De nye europæiske Bauhaus-priser anerkender disse resultater, idet der uddeles priser inden for ti kategorier, lige fra "produkter og livsstil" til "nytænkte steder at mødes og udveksle ". Med "New European Bauhaus Rising Stars", der udelukkende er åben for aldersgruppen under 30 år, gives der støtte og opmuntring til den yngre generation med henblik på fortsat udvikling af nye idéer og spændende koncepter. Vinderne vil modtage deres præmier ved en præmieoverrækkelse den 16. september.

 

Detaljer

Publikationsdato
15. september 2021