Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan24. februar 2021Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. februar 2021 handler bl.a. om en strategi mht. klimaændringer, arbejdsvilkårene "på" onlineplatforme samt om roaming...

Frans Timmermans

Dagsorden:

Den europæiske grønne pagt/Klimapolitik

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Skabelse af et klimaresistent Europa - Den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer - Læs mere...

Et Europa klar til den digitale tidsalder/En økonomi, der tjener alle/Beskæftigelse og sociale rettigheder

  • Høringsdokument: Første høring af arbejdsmarkedets parter efter artikel 154 i TEUF om et muligt tiltag for at imødegå udfordringerne i forbindelse med arbejdsvilkårene for platformsarbejde - Læs mere...

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Status på gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten

Detaljer

Publikationsdato
24. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark