Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan9. marts 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelige dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 9. marts 2021 handler bl.a. om det digitale kompas 2030 og EU’s humanitære bistand samt om genopretnings- og resiliensfaciliteten...

Ursula von der Leyen og John Kerry

Dagsorden:

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Digitalt kompas 2030: Den europæiske vej i det digitale årti - Læs mere...

Et stærkere Europa i verden/Krisestyring

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om EU’s humanitære bistand: Nye udfordringer, samme principper - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Status på forberedelsen af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten

John Kerry, den amerikanske præsidents særlige udsending for klima, er inviteret til at deltage i kommissærernes kollegiemøde til en drøftelse af transatlantiske klimatiltag - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
9. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark