Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan14. september 2021

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. september 2021 om bl.a. kriseberedskab og -indsats på sundhedsområdet, journalisters sikkerhed, Indo-Stillehavsregionen, det nye europæiske Bauhaus samt Europas digitale årti...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 14/09/2021


Mødet fandt sted dagen før Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand...

Dagsorden:

 

Koordinering af Kommissionens politikker/Fremme af vores europæiske levevis/Innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge/Det indre marked/Sundhed

HERA-pakken (Bliver fremlagt torsdag den 16. september):

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: HERA: EU-Myndigheden for Kriseberedskab og –indsats på Sundhedsområdet - det næste skridt mod fuldførelsen af Den Europæiske Sundhedsunion
  • Forslag til Rådets forordning om rammer for tiltag, som skal sikre forsyning af kriserelevante medicinske modforanstaltninger i tilfælde af en folkesundhedsmæssig krisesituation på EU-plan
  • Kommissionens afgørelse om oprettelse af EU-Myndigheden for Kriseberedskab og –indsats på Sundhedsområdet

Et stærkere Europa i verden/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Koordinering af Kommissionens politikker/Innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge/Samhørighed og reformer

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Nyt europæisk Bauhaus – Smukt, bæredygtigt, sammen - Læs mere...

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af politikprogrammet for det digitale årti 2030 – ”vejen til det digitale årti” - Læs mere...

Værdier og gennemsigtighed/Det indre marked

Andet

Detaljer

Publikationsdato
14. september 2021