Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. marts 2024Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Det Europæiske Råd i Bruxelles

Stats- og regeringscheferne var til topmøde i Bruxelles den 21.-22. marts 2024, hvor emnerne bl.a. bliver Ukraine, sikkerhed og forsvar og Mellemøsten

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the Brussels European Council

 

Konklusioner

I løbet af dette todages topmøde skulle EU's ledere drøfte fortsat støtte til Ukraine i lyset af Ruslands angrebskrig, sikkerhed og forsvar, den aktuelle situation i Mellemøsten, udvidelse, eksterne forbindelser, migration og landbrug samt det europæiske semester.

Lederne hvad også have en frokost med FN's generalsekretær, António Guterres.

Indbydelse fra formand Charles Michel forud for mødet

Deltagerliste

Et eurotopmøde fredag den 22. marts blev afholdt i tilknytning til mødet - Erklæring fra eurotopmødet

Indledende bemærkninger af formand Ursula von der Leyen på den fælles pressekonference med formand Charles Michel efter Det Europæiske Råds møde den 22. marts 2024

Baggrund:

Støtte til Ukraine

EU's ledere skal drøfte fortsat støtte til Ukraine og dets folk som reaktion på Ruslands militære aggression.

EU vil fortsat yde politisk, finansiel, økonomisk, humanitær, militær og diplomatisk støtte, så længe det er nødvendigt. Indtil videre har EU og dets medlemsstater stillet over 138 mia. € i støtte til rådighed.

Kommissionen vedtog den 20. marts 2024 en pakken om "indtægter fra immobiliserede russiske aktiver"

Sikkerhed og forsvar

EU's ledere skal drøfte sikkerhed og forsvar, bl.a.:

 • Europas behov for at øge sit forsvarsberedskab
 • hvordan EU's forsvarsteknologiske og -industrielle base kan styrkes
 • yderligere skridt til at gøre forsvarsindustrien mere modstandsdygtig og konkurrencedygtig

På grundlag af en præsentation ved Europa-Kommissionen skal EU's ledere også drøfte strategien for den europæiske forsvarsindustri og programmet for den europæiske forsvarsindustri.

Mellemøsten

EU's ledere skal drøfte situationen i Mellemøsten.

På deres møder i oktober 2023 opfordrede EU's ledere til fortsat, hurtig, sikker og uhindret humanitær adgang og til, at bistand kan nå frem til de nødstedte. De understregede også behovet for at samarbejde med partnere i regionen for at undgå regional optrapning.

Efter Hamas' brutale og vilkårlige angreb på Israel og de tragiske scener, der udspiller sig i Gazastriben, har EU:

 • på det allerkraftigste fordømt Hamas
 • anerkendt Israels ret til at forsvare sig selv i overensstemmelse med folkeretten og den humanitære folkeret
 • udtrykt dyb bekymring over den forværrede humanitære situation i Gaza

Udvidelse

EU's ledere skal drøfte EU's udvidelsespolitik, bl.a. den seneste udvikling i Bosnien-Hercegovina, Ukraine og Moldova.

På mødet i december 2023 gav EU's ledere grønt lys til at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, når landene havde iværksat de relevante tiltag, der er beskrevet i Kommissionens udvidelsesrapport af 8. november 2023. Lederne gav også udtryk for, at de er rede til at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Bosnien-Hercegovina, når medlemskabskriterierne er opfyldt i nødvendig grad. De opfordrede i den forbindelse Kommissionen til at aflægge rapport til Rådet om fremskridtene senest i marts 2024.

Kommissionen's meddelelse om reformer og politikgennemgang forud for en udvidelse af EU

Kommissionen foreslog at åbne EU-tiltrædelsesforhandlinger med Bosnien-Hercegovina den 12. marts 2024

Udenrigspolitik

Alt efter situationen vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte specifikke udenrigspolitiske spørgsmål.

Migration

EU's ledere skal have en drøftelse om migration.

På det seneste møde i Det Europæiske Råd i december understregede lederne, hvor vigtigt det er at følge en strategisk tilgang til migration, der kombinerer:

 • øgede foranstaltninger udadtil
 • partnerskaber med oprindelses- og transitlande
 • tackling af de grundlæggende årsager til migration
 • muligheder for regulær migration
 • effektiv kontrol af EU's ydre grænser
 • resolut bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel og -smugling
 • forøgelse af antallet af tilbagesendelser

Landbrug

Det Europæiske Råd skal drøfte EU's reaktion på de aktuelle bekymringer i landbrugssektoren.

Det europæiske semester

EU's ledere skal drøfte prioriteterne for det europæiske semester 2024. I den forbindelse opfordres de til at godkende henstillingen om den økonomiske politik i euroområdet, som blev offentliggjort af Kommissionen 21. november 2023 og godkendt af Rådet 16. januar 2024.

Det europæiske semester er EU's årlige proces til koordinering af de økonomiske politikker, finanspolitikkerne, beskæftigelsespolitikkerne og social- og arbejdsmarkedspolitikkerne.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

EU's ledere skal mødes med deres modparter fra landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. Island, Norge og Liechtenstein, for at markere 30-året for deres forbindelser.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
21. marts 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark