Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. september 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 38 - det sker...

Datoerne for høringerne af den næste Kommission fordeles endeligt den 19/9 - høringen af bl.a. Margrethe Vestager er sat til den 8/10 - Læs mere...Mandag mødes Juncker med Boris Johnson og andre emner denne uge bliver den flerårige finansielle ramme...

EU - det sker...
 • 16/9: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
  Punkter på dagsordenen er bl.a. den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 samt retsstatsprincippet i EU mht. Ungarn og Polen m.m. - Læs mere...

 • 16/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Boris Johnson, Det Forenede Kongeriges premierminister, til en arbejdsfrokost i Luxembourg - senere på dagen mødes Juncker med Joseph Daul, formand for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP) og Manfred Weber, formand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet - Læs mere...

 • 16-19/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. Lagardes kandidatur til formandsposten for Den Europæiske Centralbank, bekæmpelse af hvidvaskning og klima - Læs mere...

 • 17/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker mødes med David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet

 • 17/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne bliver sandsynligvis sidste nyt mht. brexit - Læs mere...

 • 18/9: Kommissionen offentliggør sin årlige rapport om det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) - Læs mere...

 • 18/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker taler i Europa-Parlamentets plenarforsamling om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

 • 18/9: Kommissionens generaldirektør for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (DG EMPL) Joost Korte kommer til København
  Han mødes bl.a. med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen og med Statsministeriet. Emnerne under besøget vil bl.a. blive Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og sikkert også div. direktiver som er blevet fremlagt under Juncker-kommissionen, den sociale søjle og de tiltag som den kommende formand for Kommissionen - Ursula von der Leyen - omtalte hen over sommeren.
  Generaldirektøren deltager også i en briefing hos HK - Læs mere...

 • 19/9: Dom i sag T-386/14 FIH Holding og FIH Erhvervsbank
  FIH er et anpartsselskab reguleret af den danske banklovgivning. I 2012 skønnede den danske regulerende myndighed, at der var en relativ høj risiko for, at FIH ikke ville kunne opfylde likviditetskravene, som et resultat af en forventet manglende evne til at opnå finansiering på det frie marked grundet et fald i FIH's kreditvurdering og ufordelagtige kapitalmarkedsvilkår.
  Danmark foreslog i juli 2012 en foranstaltning for værdiforringede aktiver, så man kunne løse FIH's begyndende likviditetsproblemer. Foranstaltningen bestod af en overførsel af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til et nyt datterselskab tilhørende FIH Holding (Newco), som dernæst blev opkøbt af Finansiel Stabilitet. Den involverede statsstøtte beløb sig til 2,25 mia. DKK (ca. 300 mio. EUR). Danmark fremlagde en restruktureringsplan i janaur 2013, som blev ændret og endeligt vedtaget i juni. Restruktureringsplanen omfattede en reorganisering af banken, som skulle fokusere på udlån til små og mellemstore virksomheder. Planen indeholdt også en passende godtgørelse for foranstaltningen for de værdiforringede aktiver. FIH betalte navnlig et engangsbeløb i december 2013 og forpligtede sig til årlige betalinger – foranstaltninger, som i alt ville lede til en godtgørelse svarende til 10 % af bankens kapitalfrigørelse.
  Kommissionen konkluderede i en afgørelse i 2014, at støtteforanstaltningerne overholdt Kommissionens meddelelser om statsstøtte til banker under krisen.
  Retten konkluderede i en dom af 15. september 2016, at Kommissionen burde have analyseret de omhandlede foranstaltninger ud fra deres art, deres genstand og deres formål under hensyntagen til den sammenhæng, hvori de indgik, nemlig begrænsningen af Kongeriget Danmarks eksponering som følge af kapitalindskuddet og garantierne i stedet for at anvende princippet om den private investor, uafhængig af resultatet af denne analyse. Retten annullerede derfor Kommissionens afgørelse.
  Kommissionen appellerede Rettens dom til Domstolen, som ved dom af 6. marts 2018 annullerede Rettens dom. Domstolen sendte også sagen tilbage til Retten, for at denne kunne behandle et argument, som ikke var blevet vurderet i Rettens første dom - Læs mere om sagen...

 • 19/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Félix Tshisekedi, præsident for Den Demokratiske Republik Congo, sammen med Neven Mimica

 • 19/9: Phil Hogan er i København, hvor han holder en tale ved kongressen om Nordamerikas og EU’s landbrugspolitik

 • 20/9: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Bruxelles
  Ministrene skal bl.a. tale om transport og klimaændringer og om hvordan udledningen af drivhusgasser fra transport kan reduceres, Parisaftalen og Kommissionens meddelelse "En ren planet for alle" - Læs mere...

 • 22-24/9: Uformelt møde mellem landbrugsministrene i Helsingfors - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
13. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark