Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse16. september 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 38 - det sker...

Efter dette års tale om Unionens tilstand onsdag den 14. september, starter Kommissionen næste uge op med at mødes allerede søndag

September 2022

 

 • 18/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes bl.a. at blive en henstilling om kræftscreening - Læs mere...

 

 • 19/9: Ursula von der Leyen deltager i Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II's begravelse

 

 • 19/9: Kommissionen fremlægger en nødinstrumentpakken for det indre marked - Læs mere...

 

 • 19/9-23/9: EU ved FN's 77. generalforsamling - Læs mere...

 

 • 20/9: Domstolen: Forslag til afgørelse i sag C-252/21 Meta Platforms o.a. om  databeskyttelse  m.m. - Læs mere...

 

 • 20/9: Kommissionen fremlægger forslag til henstilling om en ny til kræftscreening - Læs mere...

 

 • 20/9: Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) holder pressebriefing om covid-19 og abekopper kl. 15:30 - Læs mere...

 

 • 20/9: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles
  Emner: Det Europæiske Råds møde 20.-21. oktober, retsstatsprincippet, konferencen om Europas fremtid, forbindelserne mellem EU og UK, planlægning af lovgivningsarbejdet og formandskabets prioriteter - Læs mere...

 

 • 21/9: Møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 22/9: Europa-nævnets 50 års jubilæumskonference
  Et af emnerne bliver ”Konference om Europas Fremtid” og Kommissionens generaldirektør for kommunikation, Pia Ahrenkilde Hansen deltager sammen med bl.a. tre tidligere kommissærer nemlig Ritt Bjerregaard, Poul Nielson og Mariann Fischer Boel - Læs mere...

 

 • 22/9-20/10: Styrkelse af den sociale dialog i Den Europæiske Union - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 22/9-20/10: En bedre arbejdsmarkedsdialog - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 22-23/9: Uformelt møde mellem forbrugerbeskyttelsesministrene - Læs mere...

 

 

 

 

 • 23/9-21/10: EU-strategien for unge 2019-2027 – midtvejsevaluering - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 23/9-21/10: Endelig evaluering af programmet "Eurostars-2" - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 23/9-16/12: Miljøvenligt design: Kommissionen undersøger behovet for nye regler om fotovoltaiske cellers effekt - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 

-

 • 6-7/10: Det Europæiske Råd i Prag

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
16. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark