Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse24. november 2023Repræsentationen i Danmark

EU i uge 48 - 2023 - det sker...

Mandag er der i København konference om EU-udvidelse og Ukraine og i Aalborg handler det om CO2-opsamling, -udnyttelse og -lagring

November 2023

 

 

 • 27/11: Rådet for Udenrigsanliggender (handel) mødes i Bruxelles
  Handelsministrene skal drøfte status for forberedelserne til Verdenshandelsorganisationens 13. ministerkonference, som efter planen skal finde sted 26.-29. februar 2024 i Abu Dhabi. Ministrene vil få lejlighed til at gøre status over forberedelserne til undertegnelsen af interimsaftalen om handel med Chile og skal også drøfte den seneste udvikling i handelsforbindelserne mellem EU og USA. Ministrene vil også blive orienteret om gennemførelsen og håndhævelsen af EU's handelspolitik.

 

 

 

 • 27/11: Ursula von der Leyen holder hovedtalen på den internationale konference i Bruxelles om en global alliance til bekæmpelse af smugling og tager senere imod Fatih Birol, administrerende direktør i Det Internationale Energiagentur

 

 

 

 

 • 29/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Sandsynligvis kommer det bl.a. til at handle om en en pakken om et fælles europæisk mobilitetsdataområde, revision af pakkerejser og  revision af rammerne for passagerrettigheder samt om forbindelser mellem EU og Tyrkiet

 

 • 29/11 Formand Ursula von der Leyen tager imod Luc Frieden, Luxembourgs premierminister

 

 • 30/11: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed)) mødes i Bruxelles
  Ministrene skal bl.a. udveksle synspunkter om forbedring af EU's åbne strategiske autonomi på sundhedsområdet, bl.a. med hensyn til lægemiddelmangel og EU's lægemiddelstrategi. Covid-19-pandemien tydeliggjorde værdien af stærke, EU-baserede forsyningskæder, og ministrene skal drøfte, hvordan EU kan bevare sit globale lederskab og styrke sin modstandsdygtighed på sundhedsområdet.
  Ministrene vil også sigte mod at få godkendt konklusioner om mental sundhed

 

 • 30/11 Formand Ursula von der Leyen holder åbningstalen ved Clean Transition Dialogue med deltagelse af energiintensive industrier

 

 • 30/11: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles
  Rådet forventes at godkende konklusioner om samhørighedspolitikkens fremtid og skal udveksle synspunkter om afslutningen af programmeringsperioden 2014-2020.
  Rådet skal også drøfte samhørighedspolitikken og den europæiske strategiske autonomi.
   

 

 

-

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
24. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark