Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. december 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 49 - det sker...

Det er ikke bare den første jule-uge, men også starten på to uger med den vigtige klimakonference i Polen...Andre emner denne uge er bl.a. nye regler mht. online-shopping, sociale aspekter inden for vejtransportsektoren, EU's budget i fremtiden...

Klimakonference - COP 24 - i Katowice den 3.-14. december
 • 3/12: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Vurdering af medlemsstaternes budgetforslag, Grækenland, Cypern, Spanien samt forberedelse af decembermødet om bl.a. ØMU'en - Læs mere...
 • 3/12: Nye EU-regler gør det nemmere for EU-borgere at shoppe online på tværs af grænserne fra den 3. december 2012 - Læs mere...
 • 3/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: markedsadgang og sociale aspekter inden for vejtransportsektoren, direktiv om fremme af kombineret transport, forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed og CEF samt sæsonbestemte tidsomstillinger og jernbanepassagerers rettigheder - Læs mere...
 • 3-7/12: Europæisk filmaften: Biografer viser europæiske film gratis i 34 byer
  Den første udgave af den europæiske filmaften finder sted den 3.-7. december 2018 rundt omkring i EU med en forventet deltagelse på over 7200 personer. Den europæiske filmaften er lanceret som en del af MEDIA-programmet under Et Kreativt Europa, som har støttet den europæiske audiovisuelle sektor igennem de sidste 27 år. Omkring 50 gratis forevisninger vil finde sted i løbet af en uge i hele EU - Læs mere...
 • 3-14/12: FN-Klimakonference - COP 24 (UNFCCC COP 24) - i Katowice / Polen
  EU sigter mod vedtagelse af regler og retningslinjer til gennemførelse af Parisaftalen - Læs mere...
 • 4/12: Kommissionen fremlægger en meddelelse om det langsigtet budget som bidrag til Det Europæiske Råds møde den 13. og 14. december 2018 - Læs mere...
 • 4/12: Access City-prisen 2019 for at gøre byer mere handicapvenlig bl.a. med en pris til Viborg - Læs mere...
 • 4/12: Forslag til afgørelse i sag C-621/18 Wightman og andre
  Der blev indgivet et andragende i den skotske Court of Sessions efter folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige endte med et flertal for at forlade EU. Andragendet stiller spørgsmålet, om det er muligt at trække Det Forenede Kongeriges meddelelse om, at det vil forlade EU, tilbage - Pressemeddelelse
  Court of Session har nu spurgt Domstolen om EU-lovgivningen tillader, at en medlemsstat ensidigt kan trække sin meddelelse tilbage inden udløbet af udtrædelsesperioden på to år, og — hvis dette er muligt — hvad betingelserne er for at trække en meddelelse tilbage, og hvilke effekter, det vil have på medlemsstaten for så vidt angår dens forbliven i EU - Læs mere...
 • 4/12: Kommissionen fremlægger en meddelelse om håndtering alle aspekter af migrationen og fremskridt inden for den europæiske migrationsdagsorden op til Det Europæiske Råds møde den 13. og 14. december 2018 - Læs mere...
 • 4/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. et EU-finansieringsprogram for et digitalt Europa, europæisk kompetencecenter for cybersikkerhed og et tilhørende netværk af nationale koordinationscentre, reglerne om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (e-databeskyttelse) og europæisk kodeks for elektronisk kommunikation - Læs mere...
 • 4/12: Kommissionen fremlægger sin anden rapport om menneskehandel - Læs mere...
 • 4/12: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
  Ministrene skal tale om skat på digitale tjenester og udfordringer for de fastsatte begreber i de internationale skatteregler, risikoen i bankindustrien, indskudsforsikringsordning og misligholdte lån, bekæmpelse af hvidvask af penge og det europæiske semester i 2019 - Læs mere...
 • 5/12: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emner på dagsordenen: Meddelelse om styrkelse af euroens rolle på internationalt plan, Brexit og en handlingsplan vedrørende desinformation - Læs mere...
  Den rumænske regering besøger også Kommissionen denne dag...
 • 5-6/11: Sikkerhedsforskningsarrangement og medieworkshop: Et sikrere Europa
  Sikkerhedsforskningsarrangementet (SRE) 2018, som afholdes i samarbejde med Europa-Kommissionen og det østrigske ministerium for transport, innovation og teknologi, finder sted den 5. og 6. december. Med temaet "Et sikrere Europa: demonstration af virkningerne af EU-støttet sikkerhedsforskning", vil SRE 2018 fremvise resultaterne af sikkerhedsrelaterede forsknings- og innovationsaktiviteter samt deres virkninger for sikkerhedsfagfolks daglige arbejde - Læs mere...
  Baggrund:
  Sikkerhedsforskningsarrangementet er et årligt møde, som samler en bred vifte af interessenter på sikkerhedsområdet fra hele Europa: forskere, repræsentanter for industrien, offentlige sikkerhedstjenester og fagfolk (brandfolk, politi, grænsevagter osv.) samt beslutningstagere. Under arrangementet vil deltagerne drøfte status og aktuelle udfordringer for sikkerhedsforskningen i Europa. Der vil også være en fremvisning af sikkerhedsforskningsprojekter, som får støtte fra EU, i et særligt udstillingsområde.

 • 6/12: Borgerdialog i Slagelse med Margrethe Vestager - Læs mere...
 • 6-7/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Ministrene skal drøfte en evt. europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sikre, at alle EU-regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves, kræftfremkaldende stoffer eller mutagener på arbejdspladsen, støtte til arbejdstagere, som mister deres job på grund af omstrukturering eller globalisering samt forskelsbehandling og det europæiske semester 2019 - Læs mere...
 • 6-7/12: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Bruxelles
  Grænse og kyst bevogtning/EBCG, online-terrorisme, menneskesmugling, budget, asyl og Bruxelles II - Læs mere...
 • 7/12: Vytenis Andriukaitis mødes med sundhedsminister Ellen Trane Nørby i et bilateralt møde i tilknytning til et møde i EPSCO-Rådet i Bruxelles
 • 7/12: Margrethe Vestager er i København
  Hun mødes med Jonas Bering Liisberg, direktør for udenrigspolitik i Udenrigsministeriet, og med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
3. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark