Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. december 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 51 - det sker...

Vi starter ugen med besøg i Danmark af Ylva Johansson - kommissær for indre anliggender!Andre emner i denne uge bliver bl.a. fiskeri i Atlanterhavet og Nordsøen næste år, torsk i den østlige del af Østersøen, valg af EU-ombudsmand, sidste uges...

EU i dene uge...
 • 15-16/12: Asien-Europa-udenrigsministermøde (ASEM) i Madrid
  Mødet ledes af Josep Borrell, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik - Læs mere...

 • 16/12: Ylva Johansson er i København, hvor hun bl.a. mødes med Mattias Tesfaye, udlændige- og integrationsminister - Læs mere...

 • 16/12: EU-regler om grænseoverskridende betalinger træder i kraft og forbrugere og virksomheder i medlemsstaterne uden for euroområdet nyde godt af billigere grænseoverskridende betalinger i euro - Læs mere...

 • 16/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med David Sassoli, formand for Europa-Parlamentetog senere på dagen modtager Ursula von der Leyen Manfred Weber, formand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet

 • 16/12: Margrethe Vestager modtager Ane Lone Bagger, Naalakkersuisoq med ansvar for uddannelse, kultur, kirkelige og udenrigspolitiske anliggender vedrørende Grønland

 • 16-17/12: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: fiskeri i Atlanterhavet og Nordsøen næste år, torsk i den østlige del af Østersøen samt fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 - Læs mere...

 • 16-19/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emnerne bliver Ny EU-ombudsmand, Topmøde-resultat, Malta og mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia, reduktion i brugen af pesticider, “LGBTI-fri zoner” i Polen samt beskyttelse af dyr under transport - Læs mere...

 • 17/12: Kommissionens ugentlige møde i Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. det europæiske semester og efterårspakken, konferencen om Europa fremtid samt brexit - Læs mere...

 • 18/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen taler ved Europa-Parlamentets plenarforsamling i forbindelse med Lissabontraktatens 10-årsdag og konklusionerne fra Det Europæiske Råd

 • 19/12: Udtalelse i C-311/18 Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland og Schrems om overførsel af personoplysninger til et tredjeland - Pressemeddelelse...
  Efter en klage indbragt af Hr. Schrems til Data Protection Commissioner in Ireland (den irske databeskyttelsesmyndighed) vedrørende overførslen af hans personoplysninger fra Facebook Ireland til Facebook Inc. i USA, hvor hans data behandles, har Data Protection Commissioner indgivet en sag til High Court of Ireland, så denne kan henvise sagen til Domstolen for en foreløbig afgørelse om gyldigheden af diverse Kommissionsafgørelser om kontraktbestemmelser om overførsel af personoplysninger for så vidt som de finder anvendelse på dataoverførsler fra EU til USA.
  High Court of Ireland ønsker at vide, om EU-lovgivningen er gyldig for dataoverførsler vedrørende offentlig sikkerhed, forsvarsanliggender og statssikkerhed, når personoplysningerne overføres af et privat firma i en EU-medlemsstat til et privatfirma i et tredjeland i erhvervsmæssigt øjemed og kan blive yderligere behandlet i dette tredjeland af dets myndigheder med henblik på national sikkerhed og retshåndhævelse.
  Endvidere ønskes det afgjort, hvorvidt, ved fastsættelsen af hvorvidt et individs rettigheder er blevet krænket ved dataoverførslen fra EU til et tredjeland, det relevante sammenligningsgrundlag er charteret, TEUF, det relevante direktiv, EMRK eller medlemsstatens nationale lovgivning.
  Endelig anmoder High Court of Ireland om en fastsættelse af, om — for at sikre det beskyttelsesniveau, som EU-lovgivningen kræver i forbindelse med overførsel af personoplysninger til et tredjeland —landet skal sikre dette beskyttelsesniveau gennem regler, som er gyldige i dette tredjeland eller gennem tredjelandets gyldige regler, men sammen med administrativ praksis, regulerings- og overholdelsespraksis samt de politiske garantier, procedurer, protokoller, tilsynsmekanismer og udenretslige midler, der findes i tredjelandet - Læs mere...

 • 19/12: Dom i sag C-390/18 Ministère public mod AIRBNB Ireland UC om fri udveksling af tjenesteydelser og direktivet om elektronisk handel - Pressemeddelelse...
  Turistforeningen Ahtop indgav en klage i januar 2017 og rejste et civilretligt erstatningskrav stilet til den øverste undersøgelsesdommer ved den regionale domstol i Paris, for så vidt angår udøvelse af aktiviteter vedrørende formidling og forvaltning af bygninger og virksomheder uden et erhvervsbevis udstedt i henhold til Frankrigs Hoguetlov. Loven kaldet Hoguet pålægger ejendomsmæglere diverse regler, i den udstrækning det er et reguleret erhverv, der er underlagt strafferetlige sanktioner (føring af et register, udstedelse af et erhvervsbevis).
  Ahtop hævder, at Airbnb Ireland UC overtræder disse regler, når det, efter Ahtops vurdering, optræder som en ejendomsmægler via en online platform, der dermed ikke blot gennem platformen agerer som en mellemmand mellem to parter, men også tilbyder yderligere tjenesteydelser. På grund af vanskeligheder med fortolkningen af EU-lovgivningen er det blevet nødvendigt at bede Domstolen om at afsige en foreløbig afgørelse, så det kan afgøres om Airbnb Ireland kan idømmes et strafferetligt ansvar på baggrund af fransk lovgivning for mellemmænd i ejendomshandler - Læs mere...

 • 19/12: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Pierre Gattaz, formand for BusinessEurope

 • 19/12: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. biodiversitet og den europæiske grønne pagt, luftkvalitet, Århuskonventionen og klimakonference (COP25) i Madrid - Læs mere - Læs mere...

-

 • 26-27/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
16. december 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark