Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. april 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU over påsken - det sker

Inden påsken handler det bl.a. om den danske Europol-aftale, beskyttelse af migrantbørn, omfordeling og genbosætning af flygtninge, sikkerhedsunionen og Ungarn samt om det europæiske solidaritetskorps...Efter påske står den på møder i Verdensbanken...

aeg_i_faver_thinkstock_istock-web.jpg
 • 10/4: Kommissionen offentliggør EU's resultattavle for retlige anliggender 2017 - Læs mere...
 • 10/4: Kommissionens afgørelse om Maersk Line A/S' overtagelse af det tyske containerrederi Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG ("HSDG") - Læs mere...
 • 11/4: Europa-Parlamentets Borgerrettighedsudvalg stemmer om dansk Europol-aftale - Læs mere...
 • 12/4: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  På dagsordenen er: beskyttelse af migrantbørn, flygtninge, sikkerhedsunionen og Ungarn - Læs mere...
 • 12/4: Kommissionen offentliggør sin ellevte rapport om omfordeling og genbosætning - Læs mere...
  EU-Kommissionen præsenterer sin ellevte statusrapport om EU’s nødomfordelings- og genbosætningsordninger, hvor den gør status over situationen og de foranstaltninger, der er truffet siden offentliggørelsen af den tiende rapport om omfordeling og genbosætning den 2. marts 2017.
  Baggrund:
  I september 2015 vedtog Rådet to juridisk bindende afgørelser om oprettelse af en midlertidig mekanisme til omfordeling af ansøgere med et klart behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland. Den 8. juni 2015 vedtog Kommissionen et forslag om en EU-genbosætningsordning, der blev efterfulgt af en aftale mellem medlemsstaterne den 20. juli 2015 om at genbosætte 22 504 personer med et klart behov for international beskyttelse.
 • 12/4: Kommissionen offentliggør den sjette statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion
  Den 12 april 2017 præsenterer EU-Kommissionen sin sjette månedlige rapport om fremskridtene hen imod en effektiv og ægte sikkerhedsunion. I rapporten kan man læse om implementeringen af Kommissionens forskellige sikkerhedsinitiativer og om områder, hvor der stadig skal gøres en indsats.

 • 12/4: Kommissionen offentliggør en meddelelse om prioriterede aktiviteter, der er nødvendige for at styrke beskyttelsen af alle migrantbørn - Læs mere...
  Den 12. april 2017 præsenterer EU-Kommissionen de tiltag, der først og fremmest skal iværksættes for at give alle migrantbørn bedre beskyttelse.
  Baggrund:
  På grund af migrationskrisen er antallet af migrantbørn, der ankommer til Europa, vokset betydeligt. I 2015 og 2016 var gennemsnitligt 30 % af asylansøgerne i EU børn. For at imødegå den store risiko for vold, menneskehandel og udnyttelse, som især børn er udsat for, og for i størst mulig grad at varetage børnenes tarv, vedtog Kommissionen den 6. maj 2010 sin handlingsplan om uledsagede mindreårige.
  Denne meddelelse følger op på handlingsplanen, på den europæiske dagsorden for migration og på meddelelsen om status over gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger i den europæiske dagsorden for migration.

 • 12/4: Kommissionen indbyder interesserede til et stakeholderforum om det europæiske solidaritetskorps
  Det europæiske solidaritetskorps begynder at tage form. Indtil nu har 24 000 unge europæere meldt sig for at deltage i solidaritetsaktiviteter rundt omkring i Europa, og godkendte organisationer har nu adgang til databasen, hvor de kan se efter passende kandidater til deres projekter. I løbet af foråret vil der være hundredvis af muligheder, og der vil følge flere tusinder i de kommende måneder.
  Samtidig arbejder Kommissionen på et lovforslag, der skal vedtages i første halvår af 2017, om at skabe en særlig juridisk database for det europæiske solidaritetskorps. Som led i processen har Kommissionen lanceret både en offentlig høring og målrettede høringer med vigtige stakeholdere, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde i EU.
  For at afrunde høringsprocessen om det europæiske solidaritetskorps' fremtidige form inviterer Kommissionen nu interesserede, f.eks. MEP'er og repræsentanter for Rådet, ungdomsorganisationer, repræsentanter fra nationale agenturer, der arbejder med Erasmus+, arbejdsgiver- og fagforeningsrepræsentanter og tidligere frivillige til et forum for stakeholdere den 12. april i Charlemagne-bygningen i Bruxelles - Læs mere...
  Baggrund:
  I sin tale om Unionens tilstand i 2016 fortalte EU-Kommissionens formand, Jean-ClaudeJuncker, om sin ambition om at øge indsatsen til fordel for de unge. Den 7. december 2016 søsatte Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Unge mellem 18 og 30 kan deltage i en række solidaritetsinitiativer, der skal tackle udfordringer i EU. Deltagerne kan være med i en bred vifte af aktiviteter, f.eks. uddannelse, sundhed, social integration, bistand til levering af mad, opførelse af indkvarteringssteder og forebyggelse af naturkatastrofer. Siden lanceringen har over 24 000 unge europæere meldt sig til det europæiske solidaritetskorps. Målet er, at 100 000 unge skal have tilmeldt sig inden udgangen af 2020.
 • 19/4: Nyt elektronisk attesteringssystem ved import af økologiske produkter i EU - Læs mere...
 • 20-22/4: Verdensbank og IMF møder i Washington
  Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og Valdis Dombrovskis, Johannes Hahn og Pierre Moscovici deltager i Verdensbankgruppens og Den Internationale Valutafonds (IMF) forårsmøder i Washington, D.C.
 • 21/4: EU's Brexit-chefforhandler Michel Barnier i Danmark - Læs mere...
 • 27/4: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 27. april 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 26-27/5: G7-topmøde i Taormina, Italien
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
12. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark