Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. august 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU over sommeren - det sker...

Hvad der ellers bl.a. sker i EU over sommeren: fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 samt sukkersektoren i EU og nationalt, Iran, Irak, Den Centralafrikanske Republik, Moldova samt EP-afstemning om den næste formand for Kommissionen m...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 15/7: Rådet (landbrug og fiskeri) / Bruxelles
  De vigtigste punkter på dagsordenen bliver det finske formandskabs prioriteter og arbejdsprogram vedrørende landbrug og fiskeri, fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 samt sukkersektoren i EU og nationalt - Læs mere...
 • 15-18/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Der skal bl.a. stemmes om den næste formand for Kommissionen - Læs mere...

 • 16/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg - Læs mere...

 • 17-18/7: EU-Canada topmøde i Montreal
  Det 17 topmøde mellem EU og Canada vil finde sted den 17.-18. juli i Montreal. Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formanden for Det European Europæiske Råd, Donald Tusk, vil repræsentere Den Europæiske Union. Canada vil blive repræsenteret af premierminister, Justin Trudeau. Kommissær Cecilia Malmström, der har ansvaret for EU's handelsaftaler, vil også deltage for EU.
  Topmødet er en mulighed for lederne til at gøre status over det vellykkede samarbejde Den Europæiske Union og Canada og deres fælles tiltag for at fremme fred og sikkerhed i verden og sikre velfærd for folk i en mere sikker, rimelig og inklusiv verden.
  EU og Canada har et langvarigt og energisk strategisk partnerskab baseret på effektiv multilateralisme, en progressiv international politisk dagsorden og inkluderende handel. Nye politiske muligheder grundet den strategiske partnerskabsaftale (SPA) og nye handelsmuligheder grundet den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) har bragt Canada og EU sammen i et tæt venskab og pålideligt partnerskab end nogen sinde tidligere.
  EU og Canada er også globale partnere i bekæmpelsen af klimaændringer, og de samarbejder om at vende tendensen mod global opvarmning, mindske effekten af klimaændringerne og bevare den globale biodiversitet, Arktis og havene - Læs mere...

 • 18-19/7: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene - Læs mere...

 • 24/7: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Læs mere...

 • 25/7: Kommissionen's månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gået videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Afgørelserne, der omfatter forskellige sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet - Læs mere...

 • 29/7: Dom i sag C-40/17 Fashion ID – Privatlivets fred på Facebook
  Verbraucherzentrale NRW beskylder onlinemodebutikken Fashion ID for uden brugernes tilladelse at have givet Facebook adgang til personoplysninger fra brugere af Fashion ID's websted ved at have anbragt "Like"-knappen på sit websted. Fashion ID har dermed overtrådt oplysningskravene for beskyttelse af personoplysninger.
  Oberlandesgericht Düsseldorf har derfor anmodet Domstolen om at fortolke databeskyttelsesdirektiv 95/46. Oberlandesgericht vil gerne vide, om en non-profit forening kan lægge sag an vedrørende brud på datasikkerheden. Derudover vil Oberlandesgericht gerne vide, om Fashion ID, ved at kunne give Facebook adgang til personoplysningerne for brugerne af Fashion ID's websted, kan betragtes som "registeransvarlig" i betydningen i direktiv 95/46 - Læs mere...

 • 29/7: Udtalelse i sagerne C-715/17 Kommissionen mod Polen, C-718/17 Kommissionen mod Ungarn og C-719/17 Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik - Genbosættelse af asylansøgere
  Medlemsstaterne vedtog med to rådsafgørelser i september 2015 (2015/1523 og 2015/1601) en midlertidig mekanisme til fordeling inden for EU af personer, som har brug for international beskyttelse, fra Italien og Grækenland. I henhold til afgørelserne er medlemsstaterne forpligtet til hver tredje måned at give tilsagn om tilgængelige pladser for at sikre en hurtig og velordnet omfordeling. Kommissionen har lagt sag an mod disse tre medlemsstater ved Domstolen, da Kommissionen ikke anser Polen, Ungarn og Tjekkiet for at have levet op til deres forpligtelser - Læs mere...

 • 23/8: Gert Jan Koopman - generaldirktør før DG BUDG - i København
  Generaldirektøren er den som på teknisk niveau forhandler om EU’s budget, den årlige og ikke mindst den flerårlige så kaldte Multiannual Financial Framework (MFF).
  Baggrund:
  Forhandlingerne om MFF Startede i maj sidste år med Kommissionens forslag og med udgangspunkt i at Storbritannien forlader EU. På en del områder har medlemsstaterne kommet overens om rammerne og prioriteterne (eksempelvis Horizon Europe), men andre områder venter forhandlerne stadig på det endelige kompromis, om hvor stor det fælles budget udgøre i relation til vores fælles økonomi.
  Gert Jan Koopman er i byen før at diskutere ikke mindst med den danske centraladministration, som jo er meget fokuseret på at MFF ikke må overstige 1,00 % of den fælles økonomi (GNI) – Kommissionens forslag ligger på 1,11 %.
  Kom og lydt til Gert Jan Koopman om den seneste i forhandlingerne, hvordan han ser på mulighederne til en kompromis og ikke mindst hvordan spillet om Brexit påvirker - Læs mere...

 • 28/8: Brexit chefforhandler Michel Barnier i Danmark - Læs mere...

 • 28-29/8: Uformelt møde mellem forsvarsministrene - Læs mere...

 • 29-30/8: Uformelt møde mellem udenrigsministreneLæs mere...

 • 30/8: Margrethe Vestager er i København

-

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
1. august 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark