Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. januar 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 25. januar 2017 handler bl.a. om migration, Schengen og sikkerhedsunionen samt om Bulgarien og Rumænien...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper - Læs mere...

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Bulgariens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Rumæniens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...

Koordinering af Kommissionens politikker/Bæredygtig udvikling/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Miljø, maritime anliggender og fiskeri

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Affaldsenergis rolle i den cirkulære økonomi - KOM(2017)34
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi - KOM(2017)33

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/ Sikkerhedsunionen

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Migrationsruten i det centrale Middelhavsområde - Håndter strømmene og red liv - Læs mere...
  • Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en henstilling om forlængelse af den midlertidige grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder, som truer den overordnede funktion af Schengenområdet - KOM(2017)40
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om iværksættelsen af den europæiske grænse- og kystvagt - KOM(2017)42
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Fjerde fremskridtsrapport om en ægte og effektiv sikkerhedsunion

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
25. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark