Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. marts 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 11 - det sker...

I EU handler det i uge 11 bl.a. om kapitalmarkedsunionen, Grækenland, falske nyheder, farlige produkter, nyt skatteudvalg, flytning af EMA, pakkelevering's priser, fødevaresvindel, risici i banksektoren, EU-arbejdstilsynsmyndighed, stål, aluminium...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 12/3: Kommissionen fremlægger Kapitalmarkedsunionspakken's del 2 - Læs mere...

 • 12/3: Eurogruppen mødes
  Emner: Grækenland, forberedelserne af eurotopmødet i marts samt inflations- og valutakursudviklingen - Læs mere...

 • 12/3: Ekspertgruppen på Højt Niveau om Falske Nyheder og Misinformation levere rapport til Kommissionen - Læs mere...

 • 12/3: Kommissionen rapport for 2017 om systemet for hurtig varsling om farlige produkter - Læs mere...

 • 12/3: Rådet (konkurrenceevne)
  Emner: EU's industripolitik, digitalisering af økonomien og det europæiske semester 2018, 25-året for det indre marked samt restriktioner på markederne for tjenesteydelser - Læs mere...

 • 12-15/3: Plenarmøder i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Denne gang handler det bl.a. om et nyt skatteudvalg, flytning af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EU's budget, prisen på pakkeleveringer i EU, USA’s handelshindringer, Syrien, menneskerettigheder og Europas fremtid - Læs mere...

 • 13/3: Lancering af videncenter for fødevaresvindel og -kvalitet
  Europa-Kommissionen lancerer den 13. marts et videncenter for fødevaresvindel og –kvalitet for at imødekomme forbrugernes bekymringer omkring kvaliteten og ægtheden af den mad vi spiser. Dette netværk af interne og eksterne eksperter vil støtte Kommissionen, såvel som nationale myndigheder med at få adgang til og dele ajourført viden om, hvordan fødevarekædens integritet beskyttes bedst.
  Videncenteret for fødevaresvindel og –kvalitet vil koordinere overvågning af markedet, have et system for tidlig varsling og information vedrørende fødevaresvindel og forbinde medlemsstaternes og Kommissionens informationssystemer. Videncenteret vil blive drevet af Kommissionens naturvidenskabs- og videnstjeneste, Det Fælles Forskningscenter - Læs mere...
  Baggrunden:
  Bekymringer omkring fødevaresvindel og –kvalitet underminerer forbrugernes tillid og skader hele fødevareforsyningskæden – fra landbrugere til detailhandlere i Europa samt højt værdsatte europæiske fødevareprodukters omdømme. De seneste meget omtalte tilfælde af fødevaresvindel omfatter olivenolie, vin, honning, fisk, mælkeprodukter og kød. Derudover kan det være en urimelig handelspraksis at tilbyde mærkevarer indenfor fødevarer, der har mærkbare forskelle fra marked til marked, uden at forbrugerne eksplicit bliver gjort opmærksom herpå.

 • 13/3: Rådet (økonomi og finans)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Bankunionen og reducere risici i banksektoren - Læs mere...

 • 13/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Emner på dagsordenen: migration, Tyrkiet og visa, EU-arbejdstilsynsmyndighed, handel, USA, stål, aluminium og glyphosat - Læs mere...

 • 14/3: Kommissionen fremlægger revision af EU's visumkodeks, statusrapport for dagsordenen for migration og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet...

 • 14/3: Dom i sag C-557/16 - Astellas Pharma
  Den kompetente myndighed i Tyskland gav i 2005 Astellas Pharma markedsføringstilladelse for lægemidlet Ribomustin gennem en hasteprocedure. Aktivstoffet i Ribomustin er bendamustin.
  Korkein hallinto-oikeus (Finlands øverste forvaltningsdomstol) har spurgt Domstolen om fællesskabskodeksen for humanmedicinske lægemidler skal fortolkes sådan, at de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat under den decentraliserede procedure for markedsføringstilladelser for generiske medicinske produkter ikke er kompetente, når de udsteder en national markedsføringstilladelse, i forhold til at afgøre, hvornår databeskyttelsesperioden for referencelægemidlet skal regnes fra - Læs mere om sagen..

 • 14/3: Kommissionen fremlægger forslag om misligholdte lån m.m....

 • 15/3: Borgardialog i Odense med Vytenis Andriukaitis/kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed - Læs mere...

 • 15/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) vedrørende socialpolitik
  Ministrene skal bl.a. tale om det sociale Europas fremtid efter 2020, lønforskellen mellem mænd og kvinder og ungdomsgarantien - Læs mere...

 • 15/3: Margrethe Vestager mødes med Niels Thygesen, formand for det europæiske finanspolitiske råd

 • 15/3: Høring i sag C-239/17 - Teglgaard og Fløjstrupgård
  De danske myndigheder fandt ud af, at et stort antal landbrugere havde købt handelsgødning og pesticider fra en importør i perioden 2006-2009, uden at importøren havde indberettet salgene i registret for leverandører, og uden at kvælstoffet blev registreret i landbrugernes gødningsregnskab. Samtidig blev det fastslået, at man havde forsøgt at skjule disse køb og salg gennem udstedelsen af falske regninger, så det for eksempel for udenforstående så ud, som om den indkøbte gødning var korn eller træpiller. Der blev truffet afgørelser om mindskelse af landbrugsstøtten til landbrugerne i 2011 på baggrund heraf.
  Østre Landsret har stillet Domstolen et antal spørgsmål, der primært handler om, hvorvidt – såfremt der skal være tale om en mindskelse af støtten – mindskelsen skal beregnes på baggrund af landbrugernes direkte betalinger i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse foregik, eller på baggrund af det (følgende) kalenderår, hvor den manglende overholdelse blev konstateret - Læs mere om sagen...

 • 15-16/3: Vytenis Andriukaitis er i Odense og København
  Han mødes med Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark, og han besøger Forskerparken og afholder en borgerdialog.
  Han mødes også med medlemmer af Folketingets EU-udvalg og andre relevante udvalg samt forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Derudover mødes han med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og medlemmer af det europæiske netværk af referencecentre i Danmark, og han holder åbningstalen ved den europæiske urologiforenings årsmøde.

 • 20/3: Borgardialog i Tønder med Phil Hogan, kommisær for landbrug og utvikling af landdistrikter - Læs mere...

 • 22-23/3: Det Europæiske Råd i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
12. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark